ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

אי התייצבות למשפט בתביעות קטנות

כל מה שצריך לדעת על אי התייצבות למשפט בתביעות קטנות

לרבים מאיתנו נשמע תמוה כיצד יכול בעל דין לא להתייצב לדיון בבית משפט לתביעות קטנות כאשר הוא זה שהגיש את כתב התביעה או כאשר הוגשה נגדו תביעה בגין מעשה או מחדל שעשה וגרם לנזק לתובע.

 

אי התייצבות למשפט בתביעות קטנות - עו"ד משה מזרחי

 

האמת היא כי במקרים רבים צד מבעלי הדין אינו מתייצב באולם בית המשפט לשמיעת התביעה שהוגשה בעניינו מסיבה כזו או אחרת.

כפי שנראה במאמר זה, אי התייצבות בעל דין לדיון עלולה לגרור סנקציה משפטית והחלטה שיפוטית אשר לא בהכרח תטיב עם בעל הדין.

ההכרעה השיפוטית במקרה של אי התייצבות למשפט בתביעות קטנות תהיה שונה בהתאם לסוג בעל הדין שלא התייצב. חשוב לשים לב כי כאשר מגישים תביעה קטנה לעקוב אחרי מועד הדיון כפי שנמסר ממזכירות בית המשפט, לשריין את התאריך ביומן ולוודא כי זוכרים להתייצב בתאריך ובשעה שנקבעו.

 

אי התייצבות הצדדים לדיון

כאשר מוגשת תביעה קטנה במזכירות בית המשפט, בו במקום מקבל התובע הזמנה לדיון המשפטי. זימון למשפט נשלח לנתבע בדואר רשום ואישור המסירה יסרק לתיק בית המשפט וישמש כראיה לקבלתו על ידי הנתבע.

תקנה 11 לתקנות שיפוט תביעות קטנות (סדרי דין) תשל"ז – 1976 (להלן: "התקנה") קובעת כיצד ינהג בית המשפט במקרה  ובעלי הדין או בעל דין לא התייצבו לדיון. בהתאם לקנה זו בית המשפט רשאי לנהוג באופן הבא:

"נמסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי-הדין לא התייצב – תימחק התביעה; התייצב התובע והנתבע לא התייצב – ייתן בית-המשפט פסק-דין על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית-המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו; התייצב הנתבע והתובע לא התייצב – תידחה התביעה".

יוצא איפוא מלשון תקנה 11 לתקנות, כי כאשר שני בעלי הדין לא התייצבו למועד הדיון אשר נקבע בעניינם ימחק בית המשפט את התביעה. המשמעות המשפטית של מחיקת התביעה להבדיל מדחייתה כי במקרה זה יוכל התובע להגיש שוב את התביעה. הגשת התביעה במקרה זה, תהיה כרוכה בתשלום אגרה כספית פעם נוספת לרבות כל המסמכים הנדרשים והאסמכתאות.

קרא על – החזר אגרת בית משפט בתביעות קטנות.

 

אי התייצבות התובע לדיון

היה והתובע לא התייצב לדיון ידחה בית המשפט את התביעה ואף עלול לחייבו בהוצאות משפט. המשמעות של דחיית התביעה היא כי התובע לא יוכל להגיש פעם נוספת את תביעתו ולמעשה מבחינה משפטית הוא מנוע מלתבוע פעם נוספת בגין האירוע בגינו הוגשה התביעה.

דחיית התביעה עלולה לסתום את הגולל עבור התובע ולהסב לו נזק כספי לא קטן לרבות עוגמת נפש. מומלץ בחום להתייצב למועד הדיון בזמנו ובמקומו ולא להסתכן בדחיית התביעה וחיוב הוצאות משפט לטובת הנתבע.

 

אי התייצבות הנתבע לדיון

היה והנתבע לא התייצב לדיון, ייתן בית המשפט פסק דין על בסיס כתב התביעה ובלבד והתובע הצהיר בפני המותב המשפטי כי כל הרשום בכתב התביעה נכון ואמיתי. מתן פסק הדין לטובת התובע היא התוצאה האידיאלית עבורו והוא רשאי אף לבקש הוצאות משפט במקרה זה.

קבלת הנטען בכתב התביעה במלואו ללא צורך בניהול דיון משפטי הוא דבר מבורך אשר יינתן לתובע כאשר הנתבע זלזל בהוראות בית המשפט ולא טרח להתייצב במועד שנמסר לו. מתן פסק הדין ייתנן במקרה זה במידה ואכן יתברר כי הנתבע קיבל את ההזמנה לדיון אך לא טרח להגיע אליו. אם מסיבה כלשהי אינכם יכולים להגיע לדיון, קראו מאמר זה – דחיית מועד דיון תביעות קטנות.

מוזמנים לקרוא גם על – תביעה קטנה נגד אזרח זר.

 

ביטול החלטת בית המשפט

בין אם התובע התייצב לדיון וקיבל פסק דין בהעדר התייצבות הנתבע ובין אם התביעה נדחתה בשל אי התייצבות התובע רשאי בית המשפט להורות על ביטול החלטתו ככל ותוגש בקשה מתאימה לכך על ידי בעל הדין. בהתאם לתקנה 12 לתקנות, רשאי בית המשפט לפי שיקול דעתו להורות על ביטול החלטתו אם הגיש בעל הדין בקשה מתאימה לכך בתוך 7 ימים ממועד מתן ההחלטה.

בית המשפט רשאי להתנות את ביטול ההחלטה בהטלת הוצאות משפט לטובת הצד שכנגד. מגמת בתי המשפט לתביעות קטנות היא לבטל פסקי דין והחלטות לדחיית תביעות אשר ניתנו במעמד צד אחד. אי התייצבות למשפט בתביעות קטנות, עלולה לגרור סנקציה משפטית הרסנית לבעל הדין ולכן רק מקרים בהם עולה זלזול מצד בעל הדין אשר הביא לאי התייצבותו למשפט ידחה בית המשפט את בקשתו לביטול ההחלטה או פסק הדין.

 

ערעור על החלטת בית המשפט לתביעות קטנות

ככל ובית המשפט ידחה את הבקשה לביטות פסק הדין שניתן במעמד צד אחד או את ההחלטה המורה על דחיית התביעה בשל אי התייצבות התובע ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי ולנמק את סיכויי ההגנה לרבות הסיבות לאי התייצבות לדיון.

חשוב לשים לב כי בשלב של בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לתביעות קטנות במקרה של דחיית תביעה בשל אי התייצבות לדיון, יש לשים דגש מרכזי על סיכויי התביעה ופירוטם בהרחבה בכתב בקשת הערעור. המותב המשפטי אשר יעיין בכתב הטענות ככל הנראה יבדוק את סיכויי התביעה ובהתאם לכך יקבע האם להעניק לתובע רשות לערער אם לאו.

כמובן שגם יש לפרט ולנמק מדוע לא הייתה התייצבות לדיון וככל ומדובר בשל אירוע רפואי או אירוע אחר שמנע את האפשרות להגיע אליו יש לצרף אישורים מתאימים לכך.

יש לזכור כי הגשת תביעה קטנה היא עניין משפטי לכל דבר ועניין. אין להקל ראש בניסוח כתב התביעה לרבות הכנה לדיון המשפטי והתייצבות בתאריך ובשעה שנקבעו לשמיעת התביעה. מומלץ לכל בעל דין אשר מעוניין להגדיל את סיכויי תביעתו לפנות לערוך דין המתמחה בתביעות קטנות ולקבל ממנו את הייעוץ המשפטי המתאים והראוי לפני הגשת התביעה.

ככל ונקבע מועד לדיון בעניינכם מומלץ לשריינו ביומן ואף לשים תזכורת זמן מה לפני כן על מנת שניתן יהיה להתכונן אליו כראוי. מומלץ אף להגיע כחצי שעה לפני שמיעת הדיון לאולם בית המשפט ולוודא היכן שוכן האולם השיפוטי ומה סדר ההמתנה.

זכרו, הגעה בזמן לאולם הדיונים תציג אתכם באור חיובי ותקנה לכם ביטחון בהצגת הטיעונים שהעליתם בכתב התביעה. הגעה בזמן לאולם בית המשפט תסייע לכם בהחלט להגדיל את סיכויי התביעה והצלחתה.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן