ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הודעת צד ג' בתביעה קטנה

הודעת צד ג' בתביעה קטנה תשלח לבעל דין כאשר הנתבע סבור כי לצד ג' חלק באחריות לתביעה ועליו לפצותו בגין הנטען בכתב התביעה. הודעת צד ג' תשלח על ידי בעל דין המעוניין לזמן את הצד השלישי לדיו בתביעה ישירות לבעל הדין ולבית המשפט.

הודעת צד ג' בתביעה קטנה - עו"ד משה מזרחי

כאשר מוגשת נגדכם תביעה במסגרת בית משפט לתביעות קטנות ואתם סבורים כי גורם נוסף אחראי לנטען בכתב התביעה או צריך לפצותכם בגין הכספים שהתובע דורש מכם זהו הזמן להגיש הודעת צד ג' ולהזמין את הצד השלישי לשאת באחריותו לנטען בכתב התביעה.

 

מתי ניתן להגיש הודעת צד ג' בבית משפט לתביעות קטנות

לאחר הגשת כתב ההגנה, על הנתבע להכין הודעת צד ג' הממוענת לגרום שברצונו לצרף לדיון ולהעביר לו עותק מכתב התביעה. הודעת צד ג' תשלח אף לבית המשפט ותסרק לתיק. לדוגמא, כאשר לנתבע יש פוליסת ביטוח אשר אמור לפצותו בגין נזקים הנגרמים לצד ג' רשאי בעל הדין להפנות הודעת צד ג' לחברת הביטוח ולזמנה לדיון.

מקרים כאלה יכולים להתרחש כאשר אנו עוסקים בתביעות פח לרכוש (תביעות תאונות דרכים) או בתביעות אחרות כגון נזק שנגרם מדירת השכן לתובע בשל נזילה (ראה בהקשר זה – תביעה קטנה סכסוך שכנים), או תביעה תביעה קטנה נגד חברת סלולר, תביעה קטנה נגד מתקין מזגנים או משווק טלפונים על מוצר פגום, אז הספק יגיש הודעת צד ג' ליבואן וכו'. בהודעת צד ג' על הנתבע לפרט מדוע לטעמו יש להורות על צירוף צד ג' לתביעה וכן לצרף לו עותק מכתב התביעה על מנת שיבין במה מדובר.

האם חברות יכולות לתבוע בתביעות קטנות? קרא מאמר – האם חברה יכולה לתבוע בתביעות קטנות מוזמנים גם לקרוא מאמר בנושא – מושגים בתביעה קטנה.

כיצד צד ג' אמור לפעול לאחר קבלת ההודעה

כאשר צד ג' מקבל לידיו את כתב התביעה והודעת צד ג', עליו להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים ממועד קבלת המסמכים לידיו. היה ולא יגיש כתב הגנה במועד עלול הוא להיות חשוף להטלת סנקציות מבית המשפט. כתב ההגנה יסרק לתיק בית המשפט ויעבור לעיון הצדדים.

 

מה יקרה ביום הדיון בבית משפט לתביעות קטנות לאחר משלוח הודעת צד ג'

ביום הדיון יתייצבו בעלי הדין בבית המשפט לרבות צד ג' אשר הוזמן לדיון והגיש כתב הגנה. במידה ולצד ג' ישנה טענה נגד הנטען בכתב התביעה אך אינו מכחיש את אחריותו כלפי הנתבע יצמצם בית המשפט את סלע המחלוקת כך שהדיון יתמקד אך ורק בהוכחת הנזק ולא בהוכחת האחריות.

כאשר לצד ג' השגות בהקשר לאחריותו כלפי הנתבע הרי ששאלת האחריות תתברר בין הנתבע לצד ג' ורק לאחר מכן תידון שאלת הנזק. כאשר מדובר בחברת ביטוח אשר מבטחת את הנתבע, לרוב ככל והנתבע עומד בתנאי הפוליסה שנקבעה בענייניו אין כל סיבה שחברת הביטוח תתנער מאחריותה ולא תיקח אחריות כלפי בעל הדין.

במקרים מסוימים כאשר קיימת שאלת אחריות כלפי הנתבע עלולה חברת הביטוח להתנער מאחריות ולטעון שאינה מכירה בנתבע. הודעת צד ג' יכולה להישלח גם לאדם פרטי אשר אינו בהכרח חברת ביטוח כך שכאשר סבור הנתבע כי פלוני או אלמוני נושא באחריות כלפי הנטען בתביעה רשאי לזמנו לדיון בבית המשפט ועל צד ג' יהיה להגיש כתב הגנה במועד.

קרא גם>> הגשת כתב הגנה בתביעות קטנות.

כיצד סיוע של ידי עורך דין יכול לעזור בהגשת הודעת צד ג' בתביעות קטנות

פעמים רבות כאשר מוגשת תביעה אנו לא יודעים אם מתקיימת עילה לצרף את צד ג' לתביעה. ישנם מקרים רבים העומדים על קו התפר כך שמחד לא בטוח כי מתקיימת סיבה למשלוח הודעת צד ג' אך מאידך אנו סבורים כי לצד ג' ישנה אחריות משפטית כלפי הנטען בכתב התביעה.

עורך דין המתמחה בדין האזרחי ותביעות קטנות יוכל לסייע לכם לקבל החלטה נבונה במובן של זימון צד ג' לדיון בבית המשפט. עורך הדין יוכל לבדוק את כתב התביעה וישמע את גרסתכם וטענותיכם לגבי אחריותו של צד ג' לנזק שנגרם על ידכם בגינו נתבעתם.

היה ועורך הדין יגיע למסקנה כי אכן צד ג' נושא באחריות כלפי הנטען בכתב התביעה, ימליץ לבעל הדין להוציא הודעת צד ג' ולזמנו לדיון המשפטי. עורך הדין יוכל אף לסייע לכם לנסח את הודעת צד ג' כך שבבוא היום בדיון המשפטי תוכלו לגבור בקלות על טענותיו בדבר אחריותו כלפיכם.

ללא ספק משלוח הודעת צד ג' דורשת הכנה מקדימה ובירור מעמיק של אחריות הצדדים לנטען בכתב התביעה. מומלץ כי בטרם תשלח הודעה זו ייוועץ הנתבע עם עורך דין ובכך יוודא כי פעל נכון משפטית וכן יגדיל את סיכויי התביעה להתקבל.

בדיוק בשל המורכבות של צד ג' כדאי לקרוא >> מה ההבדל בין הגשת תביעה קטנה באינטרנט על ידי חברה לבין תביעה המנוסחת על ידי עורך דין. קראו גם מדריך – מעקב אחרי פעולות המתבצעות בתביעה קטנה.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן