ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

התיישנות בתביעות קטנות

עצם העובדה כי בית משפט לתביעות קטנות אינו כפוף לסדרי דין אינו אומר כי בית המשפט רשאי לפעול כנגד הוראות הדין. התיישנות תביעה אשר תוגש לבית המשפט לתביעות קטנות דינה כדין כל תביעה רגילה אחרת על פי כללי ההתיישנות שקבע המחוקק.

 

התיישנות בתביעות קטנות - עו"ד משה מזרחי

 

מסיבה זו, כאשר מגישים תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות יש לשים לב כי כללי התיישנות התביעה תיבדק באופן ברור ורק לאחר מכן תוגש התביעה. תביעה אשר חלה התיישנות בגין האירוע נשוא התביעה עלולה להידחות ע"י בית המשפט ולגרור חיוב בהוצאות. קרא עוד על – הסיבות לדחיית תביעה קטנה.

יש לזכור כי תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות ניתן להגיש עד סכום של 38,000 ₪, סכום כספי המהווה את הרף המקסימלי בגינו ניתן לתבוע בבית משפט זה. תביעה כספית גבוהה יותר, תוגש לבית המשפט אשר מוסמך לדון בה בהתאם למהותה.

 

התיישנות תביעה קטנה בעוולת הנזקין

גם כאשר מוגשת תביעת נזיקין לבית המשפט לתביעות קטנות על בית המשפט לבדוק את כללי ההתיישנות במקרה זה ולוודא כי התביעה לא התיישנה. מועד התיישנות בתביעת נזיקין היא 7 שנים ממועד בו התגלה הנזק או 10 שנים מיום בו התרחש הנזק לפי המוקדם מבין השניים.

כאשר מגישים תביעת נזיקין נגד חברת ביטוח, הרי שתקופת ההתיישנות במקרה זה תעמוד על 3 שנים. חשוב לשים לב כי כללי ההתיישנות במקרה של תביעה קטנים חלים עליה בדיוק כפי שחלים על תביעה אחרת. בעל דין המעוניין להגיש תביעת נזיקין בבית משפט לתביעות קטנות עליו להזדרז ולעשות זאת טרם תחול תקופת ההתיישנות. לאחרונה שמענו על כמה תביעות שהוגשו לפני התיישנות על נשיכת כלב.

 

נקיטת פעולות משפטיות לאחר תקופת ההתיישנות

למרבה הצער, ככל ותקופת ההתיישנות חלפה לא ניתן לפעול משפטית נגד בעל דין או נגד חברת ביטוח. יחד עם זאת, ניתן לפנות לגורם אשר ברצוננו היה לתבוע ולנסות לסיים עמו את הסכסוך במסגרת הליכי פשרה על פי ההיגיון והשכל הישר.

חרף העובדה כי תקופת ההתיישנות חלה על אירוע התביעה, אין הדבר אומר כי בעל הדין אינו רשאי לפנות לבעל הדין שכנגד וליישב עמו את הסכסוך בדרכי נועם. ככל ומדובר בסכסוך שכנים, חתירה לפשרה ויישור ההדורים מקבל משמעות ייתרה מסכסוך אחר. ניתן במקרה הצורך להיעזר בעורך דין המתמחה בדין האזרחי על מנת שיסייע להצלחת ההליך והגדלת סיכוייו.

 

מה יקרה אם בכל זאת תוגש תביעה קטנה לאחר מועד ההתיישנות

סעיף 3 לחוק ההתיישנות התשי"ח – 1958 קובע כי טענת התיישנות יש לעלות בהזדמנות הראשונה שאם לא כן יראו את העל הדין כאילו ויתר על טענה זו. לכאורה, מלשון סעיף 3 לחוק ההתיישנות אנו למדים כי במידה והנתבע לא יעלה את טענת ההתיישנות בכתב ההגנה שלו לא יוכל לאחר מכן לטעון טענה זו ושמיעת התביעה תמשך כסדרה.

יחד עם זאת, בשל העובדה כי בהליך תביעות קטנות בית המשפט אינו כפוף לסדרי דין הרי שבכל שלב יוכל הנתבע לעלות את טענת ההתיישנות ובית המשפט יהיה רשאי לקבלה חרף העובדה כי לא עלתה במועד הראשון.

יתרה מכך, בית המשפט רשאי אף בעצמו לעלות את טענת ההתיישנות במסגרת הדיון המשפטי ובכך להאיר את עיניו של הנתבע לדבר זה. יש לזכור כי תביעה קטנה שונה מהליך תביעה רגיל במובן שלבית המשפט שיקול דעת נרחב בניהול התביעה וההכרעה בה. מסיבה זו, יש לשקול היטב הגשת תביעה קטנה לאחר חלוף מועד התיישנות בתביעות קטנות.

מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום האזרחי על מנת שימליץ לכם באיזה אופן משפטי כדאי לכם לפעול ולנסות לסיים את הסכסוך המשפטי באופן חברי וידידותי.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן