ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תביעה קטנה נגד אולם אירועים

תביעה קטנה נגד אולם אירועים

אין צורך להרחיב אודות עוגמת הנפש העלולה להיגרם כאשר אולם אירועים לא סיפק את התמורה שהבטיח עבור האירוע שלנו. עוגמת הנפש במקרה זה רבה וגדולה וצרובה בזיכרון האירוע המשפחתי הכושל. תביעה קטנה נגד אולם אירועים יכולה להיגרם בהתרחש מספר סיבות וכאשר אולם האירועים לא סיפק את התמורה שהבטיח בגין התשלום הכספי שנמסר לו.

חשוב לזכור כי כאשר מגישים תביעה קטנה נגד האולם אירועים יש לכמת ולהעריך את שווי התביעה. בהתאם לחוק, הגשת תביעה קטנה בבית משפט לתביעות קטנות מוגבלות לסך מקסימלי של 33,800 ₪. אולם אירועים אשר הסב נזק כספי גבוה יותר, יתבע בבית משפט המוסמך לדון בתביעה בהתאם לשוויה ומהותה.

קרא בהקשר לגובה התביעה – מה ההבדל בין תביעה קטנה לתביעה רגילה.

תביעה קטנה נגד אולם אירועים - עו"ד משה מזרחי

 

מתי ניתן יהיה לתבוע אולם אירועים

בדרך כלל, בטרם יתקיים אירוע באולם אירועים עורכים בעלי האירוע טעימות ובודקים את איכות האוכל לרבות יתר השירותים שאולם האירועים מספק. יחד עם זאת, במקרים מסוימים, חרף התחזית המרשימה של אולם האירועים בסופו של יום כאשר מתקיים האירוע לא מקבלים המשתתפים בו את אשר הוזמן ואשר התחייב אולם האירועים לספק.

הסבת נזק במקרה של אולם אירועים לתובע יכול להיות בגין מזון מקולקל אשר הוגש לאורחים השונים או כאשר לא סופק לאורחים והמוזמנים את הדברים אשר נסגרו בין אולם האירועים למארגני האירוע. נזק במקרה של אולם אירועים יכול להתרחש אף כאשר מדובר במקרה בו חלילה נגרם נזק לגוף למשתתפי האירוע כתוצאה מנפילת קורה או חפץ אחר הנמצא בבעלות האולם וכן במקרים נוספים רבים הקשורים לאחריותו של בעל האולם ונמצאים בשליטתו.

 

כיצד ניתן להוכיח את רשלנותו האזרחית של אולם האירועים בטרם תוגש תביעה

בטרם תוגש תביעה קטנה נגד אולם אירועים, יש לוודא תחילה בגין איזו עילה אנו תובעים ואיזה נזק בדיוק התרחש. כאשר מדובר בעוגמת נפש אשר נגרמה כתוצאה משירות כושל, הרי שיש לתעד בו זמנית במועד האירוע את הדברים אשר מהווים הפרת חוזה מצדו של אולם האירועים ולצרפם לכתב התביעה.

ניתן לתעד באמצעות תמונות וסרטוני וידאו וכמובן את התיעוד בפניה לבעל האולם בבקשה לתקן את הנזק שיצר. עדים אשר יכולים להעיד על עוגמת הנפש במקרה זה יכולים להיות רלוונטיים להוכחת התביעה וניתן להביאם לבית המשפט על מנת להוכיח כי אולם האירועים לא סיפק את אשר התחייב.

כפי שניתן להוכיח כל תביעה אזרחית, גם כאשר מדובר בתביעה קטנה נגד אולם אירועים יש להוכיח את הנטען בכתב התביעה באמצעות כל ראיה ותיעוד אפשרי. בסופו של יום, פסיקה בית המשפט תקבע בהתאם לראיות המונחות בפניו ובהתאם למה שבעל הדין הצליח להוכיח. מסיבה זו יש לשמור את כל האסמכתאות המתעדות את רשלנותו של אולם האירועים על מנת שבסופו של יום יהיה קל יותר להוכיח זאת בבית המשפט.

 

מהו גובה הפיצוי שניתן לקבל בבית משפט לתביעות קטנות בגין נזק שהסב אולם אירועים

פעמים רבות נזק הנטען כלפי אולם אירועים הוא בגין מזון או כלים אשר אינם לרוח האורחים והמוזמנים. אירוע באולם אירועים בדרך כלל נעשה מספר פעמים בודדות במהלך חייו של אדם כך שבמקרה בו הוסבה עוגמת נפש בהחלט קיימת עילה לתביעה קטנה.

ככל ונגרם לתובע נזק ממשי המכומת בסכום כספי בהחלט ניתן לתבוע בגין נזק זה ולהציג בפני בית המשפט את החשבונית או האסמכתא בגין נזק זה. במקרה ונגרם אך ורק עוגמת נפש ללא נזק נוסף, הרי שניתן להגיש תביעה בגין עוגמת נפש זו ולכמתה בכסף כפי ראות עיני התובע. בסופו של דבר, בית המשפט יקבע את גובה הפיצויים שיקבל התובע.

 

הדגישו את עוגמת הנפש שנגרמה לכם כתוצאה מהתנהלות אולם האירועים

לרוב, תביעה קטנה נגד אולם אירועים תהיה בגין עוגמת נפש שנגרמה לתובע ללא הוכחת נזק ממשי הבא לידי ביטוי בכסף. מסיבה זו כאשר מנסחים כתב תביעה יש לוודא כי כתב התביעה ידגיש וימחיש את עוגמת הנפש שנגרמה לתובע בגינה החליט לתבוע.

ככל ולא מעורב נזק ממשי בתביעה קטנה נגד אולם האירועים, יש לשכנע את המותב המשפטי כי הנזק שנגרם לתובע הוא נזק של עוגמת נפש ממשית המקימה עילה לתביעה. יש לזכור כי לא כל מקרה יקים עילה לתביעה ולכן יש לחדד באוזני בית המשפט את עובדה זו.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן