ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תביעה קטנה נגד העירייה

כל המידע הנדרש אודות תביעה קטנה נגד העירייה

פעמים רבות אנו נתקלים במעשה או מחדל של העירייה אשר גרם לנו לנזק כספי. עירייה כמו כל גוף אחר, רשאי לתובע ולהיתבע. יחד עם זאת, עירייה אינה יכולה לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות אך בהחלט יכולה להיתבע בו ע"י אדם פרטי הטוען לנזק שנגרם לו כתוצאה ממעשה ישיר או עקיף שגרמה.

 

תביעה קטנה נגד העירייה - עו"ד משה מזרחי

 

ניתן להגיש תביעה קטנה נגד העירייה בגין קשת רחבה של מעשים שביצעה וגרמו לנזק אך לצורך מאמר זה אנו נתמקד בתביעה קטנה נגד העירייה בנושא של מפגעים במרחב הציבורי בין אם נגרמו באופן ישיר על ידי העירייה ובין אם באמצעות שלוחיה. כמובן שניתן לתבוע את העירייה בבית משפט לתביעות קטנות גם בגין פעולות ומעשים אחרים שביצעה. מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדין האזרחי בטרם תוגש התביעה.

 

אחריותה של העירייה לנעשה בשטחה

מטבע הדברים, האחריות למתרחש במרחב הציבורי מוטלת על כתפי העירייה. כפי שכל אדם ואדם אחראי למתרחש בביתו או בכלים השייכים לו כך העירייה אחראית למתרחש במרחב הציבורי ותישא בכל פיצוי לנזק המתרחש בגין מחדלה. סעיף 235 לפקודת העיריות מגדיר את אחריותה של העירייה לנעשה במרחב הציבורי באופן הבא:

"בעניין רחובות תעשה העיריה פעולות אלה:

(1)  תפקח על השיוור, הרום, הרוחב והבניה של כל רחוב;

(2)  תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט;

(3)  תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב".

אם כן, ניתן לראות כי המחוקק הגדיר את אחריותה של העירייה לנעשה בשטח הנמצא בפיקוחה באופן בו היא חייבת לוודא בתדירות תכופה את הנעשה בו כך ששלום הציבור יישמר. עירייה אשר אינה תפעל בהתאם לסעיף הוראת חיקוק זה, עלולה למצוא עצמה נתבעת בבית משפט לתביעות קטנות בגין נזקים שנגרמו ממעשיה.

 

אחריות שילוחית של העירייה לנעשה בשטח הנמצא באחריותה

פעמים רבות, מוציאה העירייה מכרזים לקבלנים חיצוניים המספקים לה שירות בתחום שטחה הנמצא באחריותה. כך למשל, גיזום הצמחייה בשטח העיר נמצא בידי קבלן מטעם העירייה, שאיבת הביב אף היא נמצאת בידי קבלן מטעם העירייה וכו'.

כאשר מוגשת תביעה קטנה כנגד העירייה, עלולה לעלות טענה על ידה כי לא היא זו האחראית לנזק שנגרם לתובע אלא הקבלן המבצע אחראי לו ועליו לשאת באחריות לנזק. בהקשר לטענה זו, ראוי לשים לב כי חרף העובדה שקבלן חיצוני מבצע את העבודה עבור העירייה, לעירייה יש אחריות שילוחית כלפי אותו גורם המצבע את העבודה עבורה.

סעיף 14 לפקודת הנזקין מגדיר את אחריות השילוחית באופן הבא:

"לעניין פקודה זו, המעסיק שלוח, שאיננו עובדו, בעשיית מעשה או סוג של מעשים למענו, יהא חב על כל דבר שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סוג מעשים ועל הדרך שבה הוא מבצע אותם".

יוצא איפא כי בהתאם להוראת 14 לפקודת הנזקין ובכפוף לחריגים המופיעים בסעיף 15 לפקודה, חרף העובדה כי קבלן חיצוני המועסק מטעם העירייה גרם לנזק הנטען, עדין לעירייה תהיה אחריות כלפי התובע מכוח פקודת הנזקין.

פתרון אפשרי להתמודדות עם טענת העירייה להעדר אחריות כלפי התובע הוא לכלול בכתב התביעה את העירייה והקבלן המבצע כנתבעים יחד ולחוד כך שבסופו של יום יחליט בית המשפט מי מבין שניהם יישא באחריות לנזקי התובע.

 

דוגמא לתביעה קטנה אפשרית המוגשת כנגד העירייה הכוללת אחריות שילוחית

ראובן התעורר בוקר אחד ומצא כי גזם אשר נכרת על ידי קבלן מבצע של העירייה פגע ברכבו והסב לו נזק. כל טענותיו של ראובן כלפי העירייה נפלו על אוזניים אטומות והעירייה דחתה בתוקף את דבריו בין היתר מהסיבה כי הקבלן המבצע אחראי (אם בכלל) לנזקיו.

במקרה שכזה, לראובן שמורה האפשרות להגיש תביעה קטנה נגד העירייה לבית המשפט לתביעות קטנות בגין נזק אשר גובהו אינו עולה על 33,800 ₪. בכתב התביעה, על ראובן לעלות את סעיף 235 לפקודת העיריות ולציין כי העירייה לא דאג להסיר ולמנוע מכשולים מהמרחב הציבור כאמור דבר אשר בסופו של יום הסב לרכבו נזק.

באשר לנטען לגבי הקבלן המבצע, על ראובן לציין את סעיף 14 לפקודת הנזקין כראיה לכך שגם אם מדובר בקבלן חיצוני עדין לעירייה יש אחריות כלפיו בגין מעשי הקבלן וכי העובדה שמדובר בקבלן חיצוני אינה פוטרת אותה מאחריות. כאמור, הפתרון הקל ביותר הוא לתבוע את העירייה והקבלן יחד בכתב התביעה ובכך להתגבר על טענת העירייה להעדר אחריות בגין הנזק.

 

מה יש לצרף לכתב התביעה על מנת להוכיח את הנזק שנגרם לתובע

בדיוק כמו כל תביעה רגילה, גם כאשר טוענים לנזק כספי שנגרם ע"י העירייה יש לצרף אסמכתאות ואישורים לכך. לדוגמא, כאשר נטען כי נגרם נזק לרכב התובע כתוצאה ממעשה או מחדל של העירייה, יש לצרף אישור על תיקון הרכב וחוות דעת המעידה כי אכן נגרם כתוצאה מנפילת ענף או גזם. מומלץ לצלם את הענף המונח על הרכב וכן כל דבר היכול לסייע בהוכחת התביעה.

כאשר מעוניינים לתבוע בגין נזק עקיף שנגרם כתוצאה ממעשי העירייה כגון שכירת רכב חילופי, הפסד יום עבודה וכו', יש לצרף כל חשבונית או קבלה התומכת בטענות אלו לרבות סכומי הכסף שהתובע נאלץ להוציא בגין הנזק שנגרם.

 

כיצד ניתן להגדיל את הסיכויים להצלחת התביעה כנגד העירייה כאשר זו גרמה לנזק

אמנם לעירייה אסור להיות מיוצגת ע"י עורכי דין בבית משפט לתביעות קטנות אך יחד עם זאת בצוות עובדיה קיימים עובדים אשר להם ידע וניסיון בהתנהלות מול ערכאות שיפוטיות. סביר להניח כי אתם לא הראשונים שמגישים תביעה קטנה נגד העירייה וכנראה הגורם שייצג אותה בדיון שיערך בעניין התביעה שהגשתם יהיה מנוסה ובקיא בהליך המשפטי.

מסיבה זו, על מנת להגדיל את הסיכוי להצלחת תביעה קטנה נגד העירייה שהגשתם, מומלץ לנקוט בדרך חכמה עוד בשלב הראשוני טרם הגשת התביעה. יש לאסוף את כל הראיות התומכות בתביעתכם הקושרות כמה שיותר את העירייה לנזק שנגרם. זכרו כי בבית משפט לתביעות קטנות עליכם יהיה להוכיח את הנזק אך לא רק, בתביעה נגד העירייה יש להוכיח גם את הקשר בין הנזק לאחריות העירייה ומשכך יש להתכונן כראוי.

 

עורך דין יוכל לסייע לכם בהגשת התביעה והכנתכם לדיון המשפטי

כפי שניתן לראות ממאמר זה, הגשת תביעה קטנה נגד העירייה בגין מעשה או מחדל שלה כרוכים בהכרת החוק והפסיקה. כתב התביעה הוא למעשה כתב הטענות הראשוני שלכם אשר אמור לשכנע את בית המשפט בצדקתכם ובטיעונכם. כאשר כתב התביעה ערוך ומנוסח באופן מקצועי ומשפטי, בית המשפט יקבל את הרושם החיובי עוד בטרם פתיחת הדיון.

ציטוט מדויק ותמציתי של סעיפי החוק והפסיקה הרלוונטיים בכתב התביעה, יכולים בהחלט לסייע לכם לשכנע את בית המשפט בצדקתכם עוד טרם הוצאתם מילה מהפה. מסיבה זו, ישנה חשיבות רבה לפניה לעורך דין המתמחה בדין האזרחי על מנת שזה ינסח עבורכם את כתב התביעה באופן משפטי ומדיוק ובכך יגדיל עבורכם באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה.

ערוך הדין יוכל אף לערוך עבורכם בדיקה מקדימה טרם הכנת כתב התביעה וימליץ לכם באיזה אופן עליכם לפעול להוכחת הנזק. העירייה גרמה לכם נזק? פנו אלינו בהקדם האפשרי ואנו נפעל עבורכם למיצוי זכויותיכם כחוק.

קראו גם – תביעה קטנה נגד המשטרה.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן