ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תביעה קטנה נגד חברת ביטוח

בעידן הנוכחי ישנה מודעות עצומה לקיומם של ביטוחים ופוליסות שונות האמורות ליתן לנו מענה בשעת צרה או לפצות אותנו בגין נזקים אשר נגרמו לנו בין אם באשמתנו ובין אם על ידי צד ג'. תביעה קטנה נגד חברת ביטוח תוגש במקרים בהם מתנערת חברת הביטוח מאחריותה כלפי התובע חרף תנאי הפוליסה המחייבים אותה לתן שירות.

תביעה קטנה נגד חברת ביטוח - עו"ד משה מזרחי

כמו כן, ישנם מצבים בהם תביעה נגד חברת ביטוח תוגש כאשר גובה חברת הביטוח כספים שלא כדין מהתובע חרף ההסכמות אשר הגיע אליהן עמו במסגרת ההתקשרות ורכישת פוליסת הביטוח. חשוב לזכור כי תביעות בבית משפט לתביעות קטנות שווין יכול שיהיה עד לתקרה מקסימלית של 33,800 ₪ נכון לשנת 2021 כאשר תביעה גבוהה יותר תוגש לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה.

 

באלו מקרים נפוצים תוגש תביעה קטנה כנגד חברת ביטוח

לא קיימת רשימה סגורה של מקרים בהם ניתן להגיש תביעה כנגד חברת ביטוח. תביעות כנגד חברת ביטוח יכולות להיות מוגשות בגין מגוון רחב של עילות וסיבות כאשר הנפוצה בהן היא התנערות חברת הביטוח מאחריותה כלפי התובע. בין המקרים הנפוצים להגשת תביעה קטנה נגד חברת ביטוח ניתן למצוא את האירועים הבאים:

  1. תנאי פוליסת הביטוח מחייבים את חברת הביטוח להעניק פיצוי כספי לתובע אך זו מתנערת מאחריותה ומסרבת לעשות כן. בטרם תוגש תביעה בגין עילה זו יש לבדוק היטב את סכומי הכסף אשר זכאי להם התובע בגין פוליסת הביטוח שכך שכתב התביעה יכיל את מלוא הכספים המגיעים לו ללא יוצא מן הכלל. בדיקת הכספים המגיעים לתובע בהקשר זה יכולה להשפיע אף על זהות הערכאה אשר תדון בתביעה. ככל ויתברר בסופו של יום כי מדובר בסכומי כסף גדולים הרי שהתביעה אינה מתאימה לבית המשפט לתביעות קטנות ויש להגישה לערכאה המשפטית המוסמכת.
  2. תביעה נגד חברת הביטוח בגין מעשה או מחדל שצד ג' הסב לתובע. הדוגמה הטובה ביותר למקרה זה היא תביעה נגד חברת ביטוח במקרה של תאונת דרכים בה רכב אחר הסב נזק לרכבכם. כאשר מתרחשת עילת תביעה זו יש להגיש את התביעה נגד חברת הביטוח הנושאת באחריות כלפי צד ג' ולדרוש את הכספים המגיעים ממנה בגין הנזק שגרם אותו גורם.
  3. חברת הביטוח נטלה כספים מהתובע שלא כדין וללא הסכמתו. במקרים מסוימים, חרף הסכמת הצדדים לתנאי פוליסת הביטוח והכספים אשר ישולמו בגינה נוטלת חברת הביטוח כספים אשר אינם מגיעים לה ושלא כדין. בשונה מהעילות הקודמות בעילה זו מדובר על חישוב של הכספים שנטלה חברת הביטוח לא בצדק.

 

בדיקת תנאי הפוליסה היא תנאי הכרחי וחשוב בטרם תוגש תביעה כנגד חברת ביטוח

תביעה קטנה נגד חברת ביטוח עלולה להידחות במידה והתובע לא עיין בתנאי הפוליסה והתברר בסופו של יום כי תנאי הפוליסה אינם לטובתו. בדיקת תנאי הפוליסה היא דבר אשר מומלץ לכל תובע לעשות בטרם ימהר ויפתח בהליכים משפטיים כנגד חברת הביטוח. גם במקרים בהם תנאי הפוליסה אינם לטובת התובע הרי שמומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתביעות קטנות בטרם יוחלט או שלא יוחלט על הגשת תביעה קטנה.

יש לזכור כי תנאי פוליסת הביטוח הם חוזה לכל דבר ועניין הנחתם בין הצדדים. משכך, כאשר בית המשפט יבחן את הרשום בכתב התביעה אל מול תנאי הפוליסה עלול הוא למצוא כי במסגרת החוזה שנכרת בין הצדדים הסכים התובע לתנאי חברת הביטוח ולכן התביעה שהגיש דינה להידחות. מסיבה זו, חשוב ומומלץ לבדוק בעיון רב את תנאי פוליסת הביטוח לרבות החלק העוסק בתנאים והגבלות.

 

הכנה ראויה לדיון בבית משפט יכולה לסייע בהצלחת התביעה וקבלת הפיצוי הראוי

אמנם בבית משפט לתביעות קטנות חל איסור על ייצוג עורך דין. יחד עם זאת, לחברות הביטוח נציגים מטעמם המופיעים בבתי משפט חדשות לבקרים ובעלי ניסיון רב בדיונים מסוג זה. מסיבה זו בטרם תוגש התביעה יש להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתביעות קטנות על מנת שזה ידאג להכין ולערוך את כתב התביעה באופן משפטי ומקצועי כך שסיכויי התביעה להתקבל יהיו גבוהים.

חשוב לזכור כי בתביעות קטנות מדובר בדיון אחד אשר לאחריו יינתן פסק דין על ידי בית המשפט ומסיבה זו יש להיערך אליו בהתאם.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן