ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תביעה קטנה נגד עורך דין

נכון, מוזר לחשוב על תביעה אשר תוגש נגד עורך דין. בדרך כלל, אנו רגילים כי תביעות מוגשות על ידי עורך דין ולא נגדם. יחד עם זאת, יש לזכור כי עורך דין הוא בעל מקצוע לכל דבר ועניין המספק שירות ועליו לשאת באחריות לתוצאות מעשיו לרבות פגמים שנפלו בטיפולו ובמתן שירותו. יש לזכור כי תביעה קטנה נגד עורך דין מוגבלת בבית המשפט לתביעות קטנות לסכום של 33,800 ₪ כאשר במידה ועורך הדין התרשל וגרם לנזק כספי גבוה יותר יש לפנות לערכאה המשפטית המתאימה לדון בתביעה זו.

תביעה קטנה נגד עורך דין - עו"ד משה מזרחי

כפי שנראה מיד, חרף העובדה כי בתביעות קטנות אסור לעורך דין לייצג מי מבעלי הדין, יחד עם זאת, כאשר מוגשת תביעה נגד עורך דין הרי שניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לאישור ייצוג שכן בעל הדין שכנגד עורך דין בעצו ומן הראוי כי גם הוא יהיה מיוצג בדין. תביעות נגד עורכי דין נפרסים על פני קשת רחבה של מקרים כאשר הנפוץ בהם הוא התרשלותו של עורך הדין אשר בסופו של יום גרמה לנזק של ממש לתובע.

 

מתי ניתן יהיה לתבוע עורך דין בגין מעשה או מחדל אשר גרמו לנזק

כאשר מעוניינים להגיש תביעה קטנה נגד עורך דין יש לבדוק היטב היכן כשל עורך הדין והיכן פעל באופן רשלני אשר הסב לנו נזק כספי וממוני. בין המקרים הנפוצים בהם ניתן יהיה לשקול הגשת תביעה כנגד עורך דין ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  1. עורך הדין פעל בחוסר אחריות והביא לתוצאה שאינה הייתה מתקבלת אילו היה פועל באופן אחר. לעיתים בשל מעשה או מחדל של עורך הדין בית המשפט פוסק כנגד הלקוח ומחייבו בהוצאות או לעיתים דוחה את תביעתו. יש לבדוק במקרה זה האם עורך הדין פעל באופן רשלני והביא בהכרח לתוצאה הבלתי רצויה מבחינת הלקוח.
  2. עורך הדין לא עשה דבר בגין האירוע אשר מסרתם בידיו ובכך הסב לכם נזק. יש לזכור גם לתביעות אזרחיות ישנם זמנים אשר יש לעמוד בהם שאם לא תחלוף תקופת ההתיישנות ולא ניתן יהיה להגיש את התביעה. במידה ועורך הדין לא פעל כנדרש ולא הגיש את התביעה במועד אשר קבע המחוקק ובכך גרם לתביעה להתיישן הרי שניתן לתבוע אותו בגין מעשה זה אשר הוביל לנזק.
  3. עורך הדין לא עשה את מלוא המוטל עליו לצורך בירור הסכסוך המשפטי ובכך גרם למתן פסק דין כנגד הלקוח. אכן, תוצאה משפטית לא ניתן להבטיח אך יחד עם זאת ניתן להבטיח כי עורך הדין יעשה את המקסימום על מנת שהלקוח שלו יזכה בדין או לחילופין תדחה התביעה שהוגשה כנגדו. עורך דין אשר לא פועל כנדרש, משמיט דברים מכתב התביעה או מכתב ההגנה, לא מצרף אסמכתאות הנדרשות לצורך בירור הסוגייה המשפטית בהחלט עלול למצוא עצמו נתבע ע"י הלקוח שלו בגין הנזקים שהסב לו.

לא קיימת רשימה סגורה של מקרים בהם ניתן לתבוע את עורך הדין בגין פעולה שעשה או שלא עשה אשר גרמה לנזק. יש לשקול כל מקרה ומקרה לגופו וכמובן לפנות לייעוץ משפטי מקצועי ומקיף בטרם יוחלט על הגשת תביעה נגד עורך דין.

 

מהם ראשי הנזק אשר ניתן לתבוע בתביעה קטנה אשר תוגש כנגד עורך דין

כאשר מוגשת תביעה כנגד עורך דין יש לבדוק בראש ובראשונה מהם הנזקים שנגרמו כתוצאה ממעשיו או מחדלו של עורך הדין. לעיתים, הנזקים קיימים בראשי נזק שונים אשר בגין כולם ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לחייב את עורך הדין בתשלום עבור מעשיו. במידה נניח והתביעה נדחתה והלקוח חויב בהוצאות משפט, הרי שניתן לתבוע את עורך הדין בגין הוצאות המשפט אשר חויב הלקוח לשלם לצד שכנגד.

כמו כן, ניתן להגיש תביעה במקרה זה נגד עורך הדין אף בגין הכספים אשר היו אמורים להתקבל אגב התביעה ובסופו של יום לא התקבלו בגלל מעשו או מחדלו של עורך הדין. יש לשים לב כי במקרה זה יהיה על התובע להוכיח כי אכן לתביעתו היה סיכוי סביר להתקבל ורק בשל מחדלו או רשלנותו של עורך הדין לא התקבלה. זהו שלב קשה אשר על התובע לעשות במסגרת הוכחת התביעה.

ניתן לתבוע אף בגין ראש נזק של עוגמת נפש אשר נגרמה אגב הדיון המשפטי או ההליך המשפטי המיותר אשר בסופו של יום לא הניב פרי כתוצאה ממחדלו של עורך הדין. יש לכלול את כל ראשי הנזק בכתב התביעה ולהגישו למזכירות בית המשפט אשר ידון בתביעה.

 

מה יש להוכיח בתביעה קטנה נגד עורך דין

כמו בכל תביעה, גם כאשר מוגשת תביעה קטנה נגד עורך דין יש להוכיח את רשלנותו של עורך הדין אשר גרמה לנזק לתובע. יש להצביע ולהראות כי עורך דין סביר אחר לא היה פועל כפי שפעל עורך הדין או לחילופין היה פועל באופן אחר כפי המקובל ומסייע לתובע בהצלחת התביעה.

כל עוד עורך הדין פעל כמצופה ממנו יהיה קשה להוכיח כי התרשל או פעל באופן רשלני שכן לעולם תביעה המוגשת לבית המשפט אינה מבטיחה תוצאה. יש לקבל ייעוץ משפטי מתאם בטרם תוגש תביעה קטנה נגד עורך דין על מנת שאכן נהיה בטוחים כי בגין מעשהו או אי מעשהו של עורך הדין נגרם הנזק ללקוח.

ייעוץ משפטי מקדים טרם הגשת תביעה חשוב אף במובן בו יש צורך להבין בגין איזה מסלול משפטי מומלץ לפעול והאם להגיש את התביעה במסגרת בית המשפט לתביעות קטנות או שמא במסלול תביעה רגילה. הכול יקבע בהתאם לנסיבות המקרה ורצונו הסופי של הלקוח.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן