ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הוצאה לפועל תביעות קטנות

קיבלתם פסק דין לטובתכם בתביעות קטנות אך הנתבע אינו משלם לכם את הפיצוי הכספי שנפסק בעניינכם ומסרב לעמוד בהוראות פסק הדין. פעמים רבות נתבעים אינם מוכנים לעמוד בהוראות פסק הדין ובפועל הלכה למעשה אינם טורחים להעביר לתובע את הפיצוי הכספי שבית המשפט פסק לטובתו.

כפי שנראה מיד, במקרה של זלזול של הנתבע בהוראות פסק הדין רשאי התובע לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולפתוח תיק גבייה כנגדו. איך ניתן לעשות זאת, אלו פעולות צריך לנקוט הזוכה ומתי יוכל לעשות זאת, על כל שאלות אלו נענה במאמר זה.

 

הוצאה לפועל תביעות קטנות - עו"ד משה מזרחי

חשוב לזכור כי אכיפת פסק הדין צריכה להיעשות אך ורק באמצעים חוקיים ודרך הוצאה לפועל תביעות קטנות אשר הינה הגורם החוקי לאכיפת פסקי דין והחלטות שיפוטיות.

 

קיבלתי פסק דין לטובתי מה עלי לעשות לצורך קבלת הפיצוי הכספי

הצלחתם להוכיח את תביעתכם ובית המשפט פסק לטובתכם וחייב את הנתבע להעביר לידכם את מלוא הפיצוי הכספי שדרשתם. כעת עליכם להמתין עד להתרחשות שני מצבים:

– הנתבע לא עמד בהוראות התשלומים שנקבעו לגביו בפסק הדין – בפסק הדין רשאי בית המשפט לקבוע את התשלומים שיש על הנתבע להעביר לידי התובע. בית המשפט רשאי לפרוס את הפיצוי הכספי לתשלומים ארוכים וכן רשאי לקבוע כי התשלום יעשה במועד מאוחר יותר. במקרה זה, עליכם להמתין עד לחלוף המועד שקבע בית המשפט ורק לאחר מכן ביכולתכם לגשת ללשכת הוצל"פ בכדי לאכוף את פסק הדין.

– להמתין עד שפסק הדין יהפוך להיות חלוט – פסק דין חלוט משמעו פסק דין שלא ניתן להגיש בגינו ערעור. כל עוד רשאי הנתבע להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין שניתן כנגדו בבית משפט לתביעות קטנות לא תוכלו לפעול לגביית החוב. יש להמתין עד הפיכת פסק הדין לחלוט (במקרה של תביעות קטנות 30 ימים ממועד פסק הדין) ורק לאחר מכן לפנות להוצאה לפועל.

יש לשים לב כי פניה ללשכת הוצאה לפועל לאכיפת פסק הדין תעשה רק לאחר שחלפו אחד מהתנאים שפורטו לעיל ופסק הדין הפך לחלוט. לא ניתן לפתוח בהליכי גביית החוב ככל ופסק הדין עדין חי ונושם והנתבע יכול להגיש בקשת רשות ערעור.

 

מה יש לצרף לבקשה לאכיפת פסק דין בהוצאה לפועל

לאחר שפסק הדין הפך לחלוט או חלפו המועדים לתשלום הפיצוי הכספי שבית המשפט פסק, על התובע לגשת למזכירות בית המשפט לקבל העתק נאמן למקור על פסק הדין. בקשה לאכיפת פסק הדין בהוצאה לפועל תיפתח עם הגשת הבקשה להוצאה לפועל יחד עם העתק פסק הדין נאמן למקור.

יש לשלם את אגרת פתיחת תיק במזכירות הוצאה לפועל בעת הגשת הבקשה לאכיפת פסק הדין. ללא תשלום אגרה לא תיפתח לשכת הוצאה לפועל את תיק בית המשפט ולא ניתן יהיה להגיש את הבקשה.

 

מה יקרה לאחר הגשת הבקשה בהוצאה לפועל

כפי שצוין לעייל, הוצאה לפועל היא הגוף הממונה מטעם המדינה לאכוף פסקי דין של בתי משפט, בתי דין וערכאות שיפוטיות. עם פיתחת התיק, תשלח מזכירות הוצאה לפועל לחייב אזהרה כי עליו למלא ולציית להוראות פסק הדין. ככל והחייב לא יעשה כן במסגרת פרק הזמן שינתן לו ע"י רשם הוצאה לפועל יהיה רשאי הזוכה לפתוח בהליכי גבייה כנגדו לרבות הטלת הגבלות וסנקציות שונות.

במסגרת הזמנים שיעניק רשם הוצאה לפועל לחייב רשאי החייב לפרוע את חובו ורשאי לבקש לפרוס את החוב לתשלומים. החייב יכול לעלות טענות אחרות אם ירצה לעשות כן אשר יתבררו בהליך המשפטי בלשכת הוצאה לפעול. ככל והחייב לא ישהה לאזהרת לשכת הוצאה לפועל אשר תשלח אליו, יהיה רשאי הזוכה לנקוט כנגדו בסנקציות משפטיות.

 

כיצד ניתן לכפות על החייב לעמוד בהוראות פסק הדין ולפרוע את  החוב שצבר

ככל והחייב לא יסלק את חובו במסגרת האזהרה שתשלח אליו על ידי מנהל לשכת הוצאה לפועל, יהיה רשאי החייב לפתוח נגדו בהליכי גביית חובות לרבות הטלת הגבלות כפי שיפורט להלן:

  1. צו עיכוב יציאה מהארץ – צו עיכוב יציאה מהארץ לא יאפשר לחייב לעזוב את תחומי המדינה אלא באישור מיוחד של רשם ההוצאה לפועל ולאחר שהגיש בקשה מיוחד לכך. ללא ספק מדובר בצעד מגביל חירות של ממש עבור החייב.
  2. צו האוסר על החייב להחזיק או לקבל רישיון נהיגה – בדומה לעיכוב יציאה מהארץ, צו שכזה לא יאפשר לחייב להחזיק ברישיון נהיגה או לקבל רישיון. המדובר בצעד המגביל את חופש התנועה של החייב ונועד להפעיל עליו לחץ על מנת שיפרע את חובו.
  3. עיקול על חשבון הבנק – עיקול על חשבון הבנק לא יאפשר לחייב למשוך כספים מחשבון הבנק שלו ולא יאפשר לעשות בו שימוש. לאחר שהוטל עיקול על חשבון הבנק של החייב ומשחלפו 90 ימים ניתן להגיש בקשה למימוש הכספים שנתפסו בחשבון הבנק של החייב ולפרוע באמצעותם את החובות שצבר.

 

כיצד החייב יוכל לסכל את הליכי הגבייה לרבות אי פירעון תשלום החוב

לחייב אשר נפתח כנגדו תיק ההוצאה לפועל ישנן מספר דרכים אפשריות לסיכול הליכי הגבייה לרבות אי פירעון החוב בסופו של יום. בין הדרכים העיקריות העומדות לרשותו ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  1. איחוד תיקים – חייב אשר נפתחו נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל רשאי לפנות ללשכה בה מנהלים רוב תיקיו בבקשה לאיחוד תיקים. היה והתקבלה בקשתו יוקפאו כל הליכי הגבייה אשר נפתחו נגדו בתיקים האחרים והוא יפרע את כל החובות במסגרת תיק האיחוד בתשלומים נמוכים חודשיים.
  2. פתיחה בהליכי פשיטת רגל חדלות פירעון – הליכי חדלות פירעון הם למעשה הליך הנקרא מחיקת חובות. היה והחייב יעמוד בכל התוכניות שיקבעו בעניינו במסגרת הליך חדלות הפירעון יקבל צו הפטר אשר יפטור אותו מכל חובותיו.

אין ספק כי גם פתיחה בהליכי הוצאה לפועל כנגד חייב אינה מבטיחה את תוצאות ההליך וקבלת הכספים שנפסקו במסגרת פסק הדין. ככל ומדובר בחייב אשר יש לו מה להפסיד והוא אינו מעוניין בפתיחת הליכי חדלות פירעון, הרי שהסיכוי לקבל את הכספים במסגרת הליכי הוצאה לפועל גבוהים. ככל ומדובר בחייב אשר ממילא אין לו מה להפסיד ולחובתו קיימים חובות כספיים גדולים הרי שכלל לא בטוח כי הליכי הוצאה לפועל יצליחו לעלות דבר.

בטרם הגשת תביעה קטנה מומלץ לבדוק ולוודא מיהו הנתבע אשר אתם מעוניינים לתבוע והאם הוא בעל יכולת לעמוד בפירעון החוב ככל ותקבלו פסק דין לטובתכם. הליכי הוצאה לפועל תביעות קטנות יסייעו לכם לאכוף את פסק הדין כנגד החייב אך ככל ויחליט לסכל את הליכי הגבייה על ידי אחת מהאפשרויות העומדות לרשותו ככל הנראה יהיה קושי לגבות את החוב. מומלץ לפנות לקבלת סיוע משפטי וקבלת חוות דעת על ידי עו"ד המתמחה בתביעות קטנות. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם במקביל.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן