ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הליך גישור בתביעות קטנות

מהו גישור ואיך הוא רלוונטי לתביעות קטנות

הליך גישור הוא למעשה פגישה הנערכת בין כל הצדדים הרלוונטיים להליך ובאמצעותו נעשה ניסיון לסיים את הסכסוך המשפטי במסגרת הסדר פשרה. הליך גישור יכול להתקיים טרם הגשת התביעה ויכול אף להתקיים לאחריו. הליך גישור יכול להתקיים ביוזמת בית המשפט אשר יפנה את הצדדים להליך הגישור או ביוזמת הצדדים אשר מיוזמתם יפנו להליך זה.

הליך גישור בתביעות קטנות - עו"ד משה מזרחי

הליך גישור יכול להתקיים בכל הליך משפטי החל מתביעה בבית דין לענייני עבודה וכלה בתביעה המוגשת לבית המשפט המחוזי על סך מיליוני שקלים. בהתאם לכך, הליך גישור בתביעות קטנות בהחלט דבר אפשרי במסגרת ניהול התביעה עד סך של 33,800 ₪ ועשוי לסייע לבעלי הדין לסיים את התביעה במסגרת הסדר. בפועל, 75% מהליכי הגישור בתביעות קטנות מסתיימים במסגרת הליך הגישור.

במאמר זה נראה כיצד פועל הליך גישור בבית משפט לתביעות קטנות ומהם היתרונות של גישור זה. נבדוק גם האם בעל דין חייב להסכים להליך גישור או שביכולתו לסרב לכך מבלי לפגוע בסיכויי התביעה שהגיש בבית המשפט לתביעות קטנות.

 

הפניית הצדדים להליך גישור בבית משפט לתביעות קטנות

בתי משפט לתביעות קטנות ברחבי הארץ עמוסים לעייפה מכמות התביעות המוגשות אליהם כבשגרה. בשל כך, ערך מנהל בתי המשפט מערכת סינון אשר תבדוק את אופי התביעות אשר הוגשו לבית המשפט ובמידה ואלו תמצאנה מתאימות להליך גישור תופנה התביעה להליך זה.

הפנית הצדדים להליך גישור תעשה לאחר הגשת התביעה לבית המשפט ולאחר שנבדקה ונמצאה עומדת בתנאים המתאימים להליך גישור. לרוב, מספר שבועות לאחר הגשת התביעה, יקבל בעל הדין כי התביעה שהוגשה בעניינו עברה להליך גישור וזימון להליך זה ישלח אליו בהמשך.

הליך גישור אינו פוגע במועד הקבוע לשמיעת התביעה הקטנה כך שככל והצדדים לא יגיעו להסכם במסגרת הגישור תימשך התביעה כסדרה.

ניתן לראות הרבה פעמים – תביעות קטנות בגין מוצר פגום, נשלחים להליך גישור.

 

האם הצדדים חייבים להסכים להליך גישור בבית משפט לתביעות קטנות?

הליך גישור בבתי משפט אינו בגדר חובה ומטרתו ליעל את ההליך המשפטי ולנסות לסייע לצדדים לסיים את הסכסוך במסגרת הסדר. מסיבה זו, הצדדים אינם חייבים להסכים להליך הגישור ולמגשר אסור לחשוף בפני בית המשפט את הצד אשר סירב להליך זה.

יחד עם זאת, מומלץ לבעלי הדין לגשת להליך הגישור שכן עצם ההפניה לגישור אינה מחייבת אותם בדבר והם רשאים בכל שלב במסגרתו להפסיקו ולשוב להליך תביעה קטנה. השתתפות בהליך הגישור דווקא יכולה לסייע לבעלי הדין לשמוע את דעתו הניטרלית של המגשר אשר יביע דעתו על סיכויי התביעה ויסב את תשומת לב הצדדים לדברים שאולי לא שמו לב אליהם קודם לכן.

לפעמים הצדדים טעונים כמו בהליך של, תביעת בעל מקצוע בתביעות קטנות ורוב הסיכוי כי הליך הגישור יכשל בשל המטען השלילי בין הצדדים. אך צריך להגיע להליך הגישור בלב פתוח ונפש חפצה. אבל אם מדובר תביעה קטנה נגד חברת סלולר או משווק על מוצר פגום או תביעה קטנה נגד חברות נופש ותיירות, יתכן והצדדים יסתדרו.

מי הוא המגשר בהליך תביעה קטנה והאם ניתן לבחור את זהות המגשר

מנהל בתי המשפט עובדים באופן רציף וקבוע עם מגשרים רבים אשר במסגרת הפניית התיק לגישור עוברת התביעה לטיפולים. לא ניתן לבחור את זהות המגשר בהליך משום שההליך חייב להיות אובייקטיבי וניטרלי מצדו של המגשר. למגשר אין כל צד בהליך או אינטרס בקבלת התביעה או דחייתה. מגשר אשר יכיר מי מהצדדים יפסל ולא יוכל לקיים את הגישור.

לרוב, מגשרים הינם עורכי דין אשר התמחו ועוסקים בגישור. מגשרים אלו מעבר להשכלתם המשפטית מוכשרים אף לגשר בין צדדים ובידם הכלים הנכונים לסיים תביעות וסכסוכים שלא באמצעות הליך משפטי הכפוף לסדרי דין.

 

כיצד מתנהל הליך הגישור הלכה למעשה

עם קבלת הודעה בדבר העברת התביעה להליך גישור, יקבלו הצדדים זימון להופיע בפני המגשר אשר את זהותו תקבע מנהל בתי המשפט. ביום הגישור יתייצבו הצדדים במשרדו של המגשר ותערך פגישת הגישור. בדרך כלל, פגישת הגישור תחל בנוכחות כל הצדדים והמגשר כאשר המגשר ישמיע את דעתו בנוגע לתביעה ומה לפי שיקול דעתו המקצועית ניתן לעשות.

לאחר מכן, יקיים המגשר או המגשרת פגישה עם כל בעל דין בנפרד וימליץ לו כיצד הוא רואה את התביעה ומה לדעתו מומלץ לעשות. בעלי הדין אינם חייבים לקבל את דעתו של המגשר וככל וירצו יוכלו לסרב לקבל את המלצתו. יחד עם זאת, מומלץ לשמוע את המגשר ולזכור כי מדובר בגורם מקצועי אשר אינו חלק בתביעה ורואה את הדברים באופן אובייקטיבי מכם.

ככל והצדדים יגיעו לעמק השווה, יערוך המגשר פגישה מסכמת עם כל הצדדים ויציג את ההבנות אליהם הגיעו. הצדדים יחתמו על הסדר פשרה בהתאם למה שסוכם וההבנות אליהן הגיעו.

 

מה קורה בסיום הליך הגישור

עם סיום הליך הגישור וחתימת הצדדים על הסדר פשרה, ישלח המגשר לבית המשפט הודעה כי הצדדים הגיעו להסדר פשרה וההליך המשפטי הסתיים במסגרתו. תביעה שהסתיימה במסגרת הליך גישור אינה כרוכה בתשלום הוצאות משפט ובית המשפט יורה על ביטול הדיון אשר היה קבוע לשמיעת התביעה.

צדדים אשר חתמו על הסדר פשרה בפני המגשר אינם צריכים להתייצב לדיון הנקבע בעניינים בבית המשפט אלא אם נמסרה להם הודעה על כך. ניתן לעקוב אחרי ביטול הדיון באמצעות האזור האישי במערכת ההזדהות הממשלתית ולוודא כי אכן הדיון בוטל.

 

האם ניתן לקבל את האגרה ששולמה בעת פתיחת התביעה לאחר סיומה בהליך הגישור?

הליך גישור בתביעות קטנות כלל אינו מזכה את התובע באפשרות לקבל את דמי האגרה ששולמה על ידו בעת הגשת התביעה. על פי התקנות, אגרה זו תחזור לתובע רק במקרים חריגים אשר ימצאו לנכון ע"י בהמ"ש. ניתן להגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט ולפרט בפניו את הנימוקים להחזרת האגרה. יש לקחת בחשבון כי אגרה זו תשוב רק בהתקיים נסיבות מיוחדות אך למרבה המזל אין המדובר באגרה גובהה.

מהם היתרונות לסיום הליך תביעה קטנה בגישור

לסיום הסכסוך המשפטי במסגרת הליך גישור קיימים יתרונות רבים. בין היתרונות הנפוצים ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  1. תוצאה וודאית – כאשר ניגשים לבית המשפט לעולם לא ניתן לדעת מה תהיה התוצאה הסופית. פעמים רבות בעל דין בטוח כי בקלות ייקח את התביעה אך בסופו של יום הקערה מתהפכת על פיה והוא יוצא מבית המשפט ללא דבר. בהליך גישור, בעל הדין יודע מה הוא מקבל ומה לא. לעיתים, תוצאה וודאית עדיפה על תוצאה טובה יותר שאינה וודאית.
  2. קבלת חוות דעת מקצועית מהמגשר – הליך הגישור אשר מתקיים כאמור לפני הדיון המשפטי יאפשר לבעל הדין לשמוע את דעתו המקצועית של המגשר אודות סיכויי התביעה והצלחתה. באופן זה יוכל בעל הדין להבין כיצד עליו לפעול ומהם סיכויי ההצלחה שלו.
  3. ניהול ההליך באווירה רגועה ונעימה – הליך הגישור יתקיים במשרדו של המגשר ולא בבית המשפט. באופן טבעי השפה והטונים יהיו כשיחה בין חברים ולא בצורה רשמית כנהוג בבית המשפט. דבר זה יסייע לבעל הדין להשמיע את דבריו בצורה בטוחה ומלאה ולהבין את כל האפשרויות העומדות לרשותו.

אם כן ממאמר זה אנו למדים כי הליך גישור בתביעות קטנות הוא בהחלט כלי אפקטיבי לסיום סכסוכים משפטיים מחוץ לכותלי בית המשפט. כפי שצוין קודם לכן, מרבית הליכי הגישור בתביעות קטנות מסתיימים בהצלחה ובעלי הדין אינם נדרשים להופיע בבית המשפט לדיון המשפטי. מעוניינים לדעת יותר פרטים על תביעות קטנות? השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן