ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תביעה קטנה נגד בנק

כל מה שצריך לדעת בגין תביעה קטנה נגד הבנק

הבנקים השונים הפועלים במדינת ישראל הינם גופים ציבוריים גדולים אשר לעיתים במקרים מסוימים גורמים נזקים כספיים לאזרח הקטן ומסיבים לו נזק. כמו כל גוף שילטוני אחר, גם על הבנק חלה חובת זהירות בגין מעשים שנוקט ובמידה ויתרשל או יפעל באופן פוגעני יהיה חשוף לתביעה קטנה אשר תוגש נגדו.

תביעה קטנה נגד בנק - עו"ד משה מזרחי

יש לזכור כי תביעה קטנה נגד בנק תוגש לבית משפט לתביעות קטנות רק במידה ושווי התביעה אינה עולה על 33,800 ₪. סכום זה הינו הסכום המקסימלי שניתן לדרוש בבית משפט לתביעות קטנות. תביעות כספיות ששווין גבוה יותר, תוגשנה לבית המשפט בהליך אזרחי רגיל בהתאם לגובה התביעה.

 

מהן החובות החלות על בנק כלפי הלקוח

היות והבנק הינו גוף ציבורי המספק שירות לאזרח מתוקף היותו כזה חלים עליו כללי המנהל התקינים והוא מחיוב כלפי הלקוח בחובות רבות ומגוונות. בין החובות הללו ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  1. שקיפות ויושר – כאשר הבנק למשל מחתים את הלקוח על מסמך אשר אינו מפרט דיו את הפעולות שהבנק נוקט, ניתן לטעון כנגד הבנק לחוסר יושרה. כמו כן, כאשר הבנק מחתים לקוח על מסמך המפרט את גובה העמלות או השירות שיקבל או בפועל מתבצעים דברים אחרים ניתן לטעון כנגד הבנק לחוסר תום לב.
  2. חובת אימון בין הבנק ללקוח – מטבע הדברים, כאשר מדובר בבנק שהינו גוף ממשלתי או פרטי גדול, עליו לנקוט במשנה זהירות כאשר מתקשר עם האזרח הקטן הצורך את שירותו. על הבנק לספק ללקוח את מלוא הפרטים בדבר העסקה עם הלקוח ולא להסתיר ממנו דבר.
  3. תיעוד המסמכים הרלוונטיים – כאשר לקוח סוגר עסקה עם הבנק, על הבנק לוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים לביצוע העסקה נמצאים בידיו ושמורים במקום בו ניתן יהיה למוצאם כאשר הלקוח יבקש זאת. בעידן הטכנולוגי של ימנו, רוב רובם של המסמכים דיגיטליים כך שלא קיימת בעיה באיתור מסמך כזה או אחר.

ולא רק! ניתן להגיש תביעת ספאם בתביעה קטנה, כנגד בנק ועוד.

 

מה יש להוכיח בבית משפט לתביעות קטנות בתביעה אשר תוגש כנגד הבנק

במידה ואין מחלוקות כי בין הבנק לתובע מתקיימים יחסים וכי חשבון הבנק של התובע נמצא בבנק הנתבע, יש לוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים התומכים בנטען בכתב התביעה נמצאים בידי התובע ומצורפים כנספח לכתב התביעה. כך למשל, כאשר מוגשת תביעה קטנה נגד בנק בגין עמלות שלקח אשר אינן מתיישבות עם החוזה שהוסכם עימו, יש לצרף את החוזה שנחתם בין הצדדים ולהראות כי לא כך הדברים.

בדרך כלל, כאשר אזרח קטן תובע את הבנק בית המשפט ינהג במשנה זהירות כאשר יבוא להכריע בתביעה שכן על כף המאזניים מונחים מחד כספו וזכויותיו של האזרח ומאידך גוף ציבורי גדול בדמות בנק. בית המשפט לא בנקל ידחה תביעה כנגד בנק אשר תהיה מבוססת דיו ותוכיח כי באמת נגרם לתובע נזק כתוצאה ממעשה של הבנק.

 

מהו גובה הפיצוי שבית המשפט רשאי לפסוק בתביעה נגד בנק

גובה הפיצוי לו יהיה זכאי התובע בבית משפט לתביעות קטנות משתנה ממקרה למקרה ותלוי  בנסיבות המקרה. כאשר מוגשת תביעה קטנה, יש להציג בכתב התביעה את כל הנזקים הכספיים שנגרמו לתובע ולגבותם במסמכים. מעבר לנזקים הישירים שנגרמו, ניתן אף לתבוע בגין עוגמת נפש והוצאות משפט. רכיב פיצוי זה יקבע ע"י בית המשפט בהתאם לנתונים שהוצגו בפניו ויתר הנסיבות.

ככלל, ניתן לומר כי בבית משפט לתביעות קטנות פיצוי עבור נזק שהסב הבנק ינוע בין 2,500 ₪ ל- 5,000 ש"ח. כמובן שאם מדובר באירוע בו מוכיח כי הנזק גבוה הרבה יותר מסכום זה ניתן לבקש פיצוי גבוה יותר.

היות ובבית המשפט לא ניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין, יש חשיבות רבה להכנת כתב תביעה קטנה נגד בנק וניסוחו. אמנם, גם לבנק אסור להיות מיוצג ע"י עו"ד אך יחד עם זאת, לבנק קיימים נציגים הבקיאים בהליך תביעות קטנות ובפועל מייצגים את הבנקים בהליכים משפטיים. מסיבה זו להכנת כתב התביעה לרבות הכנה לדיון המשפטי חשיבות רבה ומכרעת.

כתב תביעה המוכן ועורך כהלכה, יסייע לתובע לשכנע את בית המשפט בצדקתו. מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדין האזרחי על מנת שיסייע בהכנת התביעה טרם הגשת תביעה קטנה לבית המשפט לתביעות קטנות.

מוזמנים לקרוא גם – תביעה קטנה נגד העירייה.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן