ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מה ההבדל בין תביעה קטנה לתביעה רגילה

פעמים רבות צוות משרדנו נתקל בדילמה שעלתה בקרב לקוחותינו בגין איזה הליך משפטי מומלץ לנקוט, תביעה קטנה או תביעה רגילה. כפי שנראה במאמר זה תשובה לשאלה מה ההבדל בין תביעה קטנה לתביעה רגילה אינה ניתנת למענה על רגל אחת.

קיימות מספר הבחנות בין שני סוגי התביעות וכל מסלול משפטי ידרוש התנהלות שונה, תשלומי אגרה שונים ומסמכים אחרים שצריך להמציא.

 

מה ההבדל בין תביעה קטנה לתביעה רגילה - עו"ד משה מזרחי

 

בסופו של דבר, נתוני התביעה לרבות רצונו של התובע הם אלו שיקבעו את מסלול התביעה.

כך למשל, תביעה כספית על סכום של 22,000 ₪ יכולה להיות מוגשת בבית המשפט לתביעות קטנות אך יכולה גם בהליך סדר דין מהיר בבית משפט. לכל הליך יתרונות וחסרונות משלו.

דוגמא ליתרון בתביעות קטנות לדוגמא בהליך של תביעות קטנות בנזקי רכב או תביעה קטנה נגד קבלן שיפוצים, בעל הדין לא כפוף לכל סדר הדין המסורבל, ייצוג של עורך דין, במידה ומדובר בנזק שהוא בתקרת הסכום או מתחתיו.

אפילו ברוב מקרי התביעות נגד חנות רהיטים וכן תביעה קטנה נגד חנות צעצועים, נעמוד בסכום התקרה.

 

בתביעה קטנה לא ניתן לתבוע יותר מהתקרה המקסימלית הקבועה בחוק

כידוע, בבית משפט לתביעות קטנות לא ניתן להגיש תביעה כספית על כל סכום כספי שרוצים אלא כפי שקבע המחוקק, התקרה המקסימלית בגינה ניתן לתבוע היא 33,800 ₪ נכון לשנת 2021. תביעה מעל סכום כספי זה, תוגש לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה לפי שוויה ומהותה.

יש לשים לב כי גם בתביעה ששוויה נמוך מסך של 33,800 ש"ח רשאי התובע לבחור את המסלול המשפטי בגינו תוגש התביעה.

תביעה כספית שאינה עולה על סך 75,000 ניתן להגישה במסלול אזרחי רגיל הדומה במקצת לתביעה קטנה אך שונה ממנה. תובע אשר יחפוץ להגיש תביעה בסדר דין מהיר בתביעה אשר יכולה הייתה לדון בבית משפט לתביעות קטנות, ימצא את היתרונות והחסרונות הבאים:

  1. בתביעה בסדר דין מהיר יוכל התובע להיות מיוצג על ידי עורך דין זאת בניגוד לתביעה קטנה שם עליו לייצג את עצמו.
  2. בתביעה בסדר דין מהיר יוכל התובע לקבל שכר טרחת עו"ד ע"י בית המשפט זאת בניגוד לתביעה קטנה שם לא קיים רכיב זה.
  3. ככל והתובע יפסיד במשפט בתביעה אשר תוגש בסדר דין מהיר יוטלו עליו הוצאות משפט גבוהות יותר מהליך של תביעה קטנה. בד"כ בתביעה קטנה הוצאות משפט אינן עולות על מאות בודדים של שקלים בעוד בתביעה בסדר דין מהיר עלול התובע לחטוף הוצאות משפט גבוהות יותר.
  4. בהליך תביעה בסדר דין מהיר על התובע לצרף תצהירים ומסמכים נוספים זאת בניגוד לתביעה קטנה אשר אין צורך לצרף תצהירים. אמנם אין המדובר בפעולות קשות להשגה אך בכל זאת הדבר דורש השקעת זמן ואנרגיה.

 

באיזה הליך מומלץ לתובע לנקוט, תביעה קטנה או תביעה בסדר דין מהיר

כפי שראינו בפסקה הקודמת, קיימים יתרונות וחסרונות לשני ההליכים ולא ניתן להצביע על הליך אחד כמועדף על חברו. ככל והתובע בטוח כי תביעתו תתקבל, ניתן לפתוח בהליך תביעה בסדר דין מהיר כך יוכל בסופו של יום לקבל גם דמי שכר טרחת עורך דין ולהיות מיוצג ע"י עורך דין.

ככל והתובע מעוניין לייצג את עצמו ולסיים את ההליך המשפטי באופן מהיר ללא הוצאות כספיות כבדות, ניתן לפתוח בהליך תביעה קטנה אשר יסתיים במהירות יחסית בהשוואה להליך משפטי רגיל.

בתביעה קטנה תובע לא רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין

חוק בתי משפט קובע כי בהליך תביעה קטנה, בעל דין אינו רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין אלא אם אישר זאת בית המשפט. הרעיון העומד מאחורי איסור זה הוא ליעל את ההליך המשפטי ולסיימו במהירות ללא צורך בהמצאת מסמכים, הוצאות כספיות וכו'.

לייצוג עצמי בהליך תביעה קטנה יתרונות על פני ייצוג באמצעות עורך דין. אין צורך לשלם שכ"ט עורך דין ובמידה וחלילה התביעה דחה גם הוצאות המשפט תהיינה נמוכות בהשוואה להליך רגיל. כמובן שיש כאלה אשר יראו בייצוג עצמי חיסרון על פני ייצוג באמצעות עורך דין אך כאמור זהו המצב המשפטי.

 

בבית משפט לתביעות קטנות בית המשפט אינו כפוף לסדרי דין

כידוע, גם בית המשפט כפוף לסדרי דין ועליו לציית לחוק כמו כל אזרח במדינה. יחד עם זאת, בהליך תביעה קטנה, קבע המחוקק כי לבית המשפט סמכות לקבל כל ראיה אשר אינה קבילה לפי פקודת הראיות וכן בית המשפט אינו כפוף לסדרי דין. על מנת להמחיש במה דברים אמורים נציג את הסיטואציה הבאה:

ראובן תבע את שמעון על נזק גופני שנגרם לו כתוצאה מחתיכת גדר שהשתחרר ונפלה על כתפו. ראובן הציג לבית המשפט מסמכים רפואיים מרופא המשפחה בגין השבר שנגרם לו וכן צילום CT שביצע. ראובן עתר לפיצוי על סך 25,000 ₪ בגין הנזקים הגופניים שנגרמו לו.

לכאורה, בהליך תביעה אזרחית רגילה, ככל וראובן היה רוצה לטעון טענה רפואית היה עליו להמציא חוות דעת רפואית מטעם מומחה שאם לא כן לא יוכל היה לטעון טענה זו. לעומת זאת, בהליך תביעות קטנות ראובן יכול להמציא כל מסמך רפואי שאינו חוות דעת ולהציגו לבית המשפט למרות שמסמך זה אינו קביל לפי פקודת הראיות.

אין ספק כי מדובר ביתרון עצום לתובע אשר אינו חייב להוציא מכיסו אלפי שקלים עבור חוות דעת מקצועית והוא רשאי להציג לבית המשפט מסמכים רפואיים אשר אינם קבילים בתביעה רגילה.

 

על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות ניתן לערער ברשות

היה וקיבלתם פסק דין מבית המשפט לתביעות קטנות, לא תוכלו לערער עליו באופן אוטומטי אלא רק ברשות בית המשפט. בפועל הלכה למעשה, כמעט ולא ניתן לערער על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות וערעור שכזה יעשה רק במקרה בו בית המשפט באמת לא דן בשאלת הנזק או התעלם מפרט חשוב.

בהשוואה לפסק דין בתביעה רגילה שם ניתן לערער על פסק דין של ערכאה שיפוטית ראשונה בזכות, הרי שבתביעות קטנות לא ניתן לעשות כן וערעור כאמור יהיה ברשות.

 

בבית משפט לתביעות קטנות הדיון בתביעה לרוב מסתיים ביום דיונים אחד

אחת התשובות לשאלה מה ההבדל בין תביעה קטנה לתביעה רגילה היא משך הזמן בו מתנהל ההליך המשפטי. בעוד בתביעה רגילה הליך משפטי אזרחי עלול לארוך תקופה ארוכה לעיתים אף שנים הרי שבתביעות קטנות לרוב בתוך מספר חודשים מיום הגשת תביעה קטנה יקבע דיון והצדדים יופיעו בפני בית המשפט.

לאחר שמיעת הצדדים על ידי בית המשפט לרוב פסק הדין יינתן באותו היום וההליך יסתיים. בהליך תביעה רגילה במקרים רבים, יצטרכו בעלי הדין להתייצב בפני בית המשפט מספר דיונים עד שתתקבל הכרעה שיפוטית.

לסיכום, כפי שראינו במאמר זה, קיימים מספר הבדלים בין תביעה קטנה לתביעה רגילה כאשר בחלק מהמצבים ניתן לפתוח בהליך תביעה רגילה גם כאשר יכולה היא להתברר בהליך תביעה קטנה. להגשת תביעה קטנה יתרונות וחסרונות הכול בהתאם לנסיבות העניין ורצונו של התובע.

מבלי לפגוע באמור לעייל, הרי שגם אם החלטתם לפתוח בהליך תביעה קטנה הרי שיש צורך בהכנת המסמכים והגשתם באופן מקצועי ומבוקר אשר יגדיל את סיכוייה להתקבל בבית המשפט בעשרות אחוזים.

תביעה אשר תנוסח כהלכה באופן מקצועי, חד וברור, תסייע לתובע לשכנע את בית המשפט בצדקתו. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם.

ראה גם מאמר – תביעה קטנה נגד עורך דין.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן