ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מכתב התראה לפני תביעה קטנה

כל מה שצריך לדעת על משלוח מכתב התראה טרם הגשת תביעה קטנה

פעמים רבות גם אם הצדק נמצא עמנו אנו מעוניינים למצות את ההליכים המשפטיים שלא במסגרת הליך דיוני בבית המשפט או לפחות לתת צ'אנס לצד שכנגד לסיים עמנו את הסוגייה המשפטית שלא בדרך של משפט. מכתב התראה לפני תביעה קטנה הוא בהחלט פתרון אפשרי ומועיל עבור בעל דין אשר אינו חפץ לפתוח בהליכים משפטיים.

מכתב התראה לפני תביעה קטנה - עו"ד משה מזרחי

מכתב התראה גם יוכל לאשר לנו במידה ונגיש תביעה לאחר מכן, כי הצד שכנגד לא רצה בשום מחיר לסיים עמנו את הסכסוך המשפטי ולכן לא היה מנוס מהגשת התביעה. חשוב לדעת כי אין כל חובה על שליחת מכתב התראה טרם הגשת תביעה קטנה לצד שכנגד אך פעמים רבות ישנו סיכוי גבוה כי מכתב זה יחסוך לכל הצדדים כספים מיותרים ועצבים רבים.

אחת השאלות אשר משרדנו נתקל לא אחת היא האם כדאי לשלוח לבעל הדין שכנגד מכתב התראה באמצעות עורך דין או שאפשר לעשות זאת באופן עצמאי. ובכן, התשובה לכך היא כי ניתן להוציא מכתב שכזה בכל דרך שתרצו רק יש לזכור כי מכתב התראה שנשלח באמצעות משרד עורכי דין החתום בחתימת עורך דין משדר רצינות בעלת משקל ומעיד על כוונותיו של השולח.

 

מה מטרתו של מכתב התראה לפני תביעה

מכתב התראה בטרם הגשת תביעה קטנה נועד להעביר מסר רציני לבעל הדין שכנגד כי אם לא יפעל ליישב את הסכסוך המשפטי שנוצר בעקבות מעשהו או מחדלו יפתח שולח המכתב בתביעה בבית המשפט על כל המשתמע מכך.

מכתב התראה אינו נועד לאיים על בעל הדין שכנגד או להעביר לו מסר המתפרש להיות כזה שמאיים. מכתב התראה הנשלח לבעל דין נשלח על פי חוק ונועד להעביר לו מסר משפטי כי הצד  הנפגע לא יהסס למצות את מלוא זכויותיו על פי חוק גם אם הדבר דורש הגשת כתב תביעה בבית המשפט. לכן, בניסוח כתב התביעה אין לחרוג ממטרה זו ואין לציין בכתב התביעה דברים העלולים להתפרש כאיום על הצד שכנגד.

 

אילו פרטים צריך להכיל מכתב ההתראה

מכתב התראה הנשלח לבעל הדין שכנגד צריך להכיל בקצרה ובתמצות את עיקר הטענות המופנות כלפיו בגינן אנו סבורים כי יש מקום לפיצוי כספי. באמצע העמוד בחלקו העליון, יש לערוך כותרת אשר תרשם באופן הבא: "מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים". יש לשים לב כי אין צורך בהרחבת הטענות או בפירוטן המלא מהסיבה הפשוטה שאנו נרצה לשמור חלק מהטיעונים שלנו כקלף אחרון בבית המשפט אם יהיה בכך צורך.

לאחר פירוט הטענות בקצרה, יש לציין את הרכיב אותו אנו דורשים מהצד שכנגד. ככל ומדובר ברכיב כספי יש לפרט מהו גובה סכום הפיצוי אותו אנו דורשים. ככל ומדובר בהשבת מוצר או ביטול עסקה, יש לציין את מועד העסקה, טיבה וכו'.

לאחר מכן, יש לציין מהו המועד שברצונכם לאפשר לצד שכנגד לסיים עמכם את הסכסוך המשפטי בדרך של פשרה. לרוב, ניתנים לבעלי הדין שכנגד לפחות 14 ימים ממועד קבלת מכתב ההתראה לסיים את הסכסוך המשפטי אך כאמור אין חובה שכזו וכל בעל דין יוכל לבחור בעצמו את הזמנים שימצא לנכון. בסיום המכתב, יש לציין כי מכתב התראה נוסף לא ישלח. יש לחתום על המכתב ולציין את תאריך הנפקתו.

 

באיזה אופן יש לשלוח את מכתב ההתראה לצד שכנגד

היות ואין חובה חוקתית על משלוח מכתב התראה לפני תביעה קטנה, הרי שניתן לשלוח מכתב התראה זה בכל דרך שבעל הדין ימצא לנכון. ניתן לשלוח באמצעות מייל, פקס, דואר וכו'. יחד עם זאת, על מנת שבעל הדין שכנגד ייקח את מכתב ההתראה ברצינות מומלץ לשלוח מכתב זה באמצעות דואר רשום ערוך ע"י עו"ד כשעל גבי המעטפה מתנוסס לוגו משרדו של עורך הדין.

מכתב אשר ישלח על ידי עורך דין ובאמצעותו ישדר לבעל הדין שכנגד מסר כי מדובר בתובע רציני אשר פנה לקבל ייעוץ משפטי ולא יהסס לפתוח בהליכים משפטיים אם יהיה לכך צורך. יש לזכור כי פעמים רבות עלות מכתב ההתראה תהיה ההוצאה המינורית בכל ההליך כולו במידה ואכן בעל הדין שכנגד יפנים את תוצאות מעשיו וישתף פעולה.

 

מהן ההשלכות של מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים

לשליחת מכתב התראה בטרם תוגש תביעה קטנה קיימות מספר הלשכות שונות אשר לכל אחת התמודדות שונה מחברתה. בין ההשלכות הנפוצות ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  1. קבלת דרישתכם על ידי בעל הדין שכנגד – במידה ובעל הדין שכנגד יקבל את מלוא דרישתכם כפי שציינתם במכתב ההתראה תוכלו לראות את ההליך המשפטי אשר טרם החל כדבר אשר הסתיים.
  2. קבלה חלקית של דרישתכם על ידי בעל הדין שכנגד – במקרים מסוימים, בעלי הדין שכנגד נעתרים לסיום הסכסוך המשפטי בחלקו לאחר שליחת מכתב ההתראה. במצב דברים שכזה, תוכלו להתנחם בכך כי חצי מהדרך צלחתם בהצלחה ואילו בנוגע לחצי השני כעת אתם לפחות יודעים מהן טענותיו של בעל הדין ומדוע אינו מעוניין לסיים עמכם את הסכסוך המשפטי. הכרת טענותיו של בעל הדין שכנגד תסייע לכם להתמודד באופן טוב יותר עם ההליך המשפטי במסגרת הדיונית שתתקיים בבית משפט לתביעות קטנות.
  3. דחיית מכתבכם או התעלמות ממנו – בחלק מהמקרים, בעלי הדין כלל לא מגיבים למכתב ההתראה שנשלח אליהם או שולחים מכתב לבעל הדין הדוחה את טענותיו במכתב ההתראה. במצב דברים שכזה, שמורה לבעל הדין האפשרות להגיש כתב תביעה קטנה לבית המשפט לתביעות קטנות בשווי הסכום המקסימלי שניתן לתבוע בבית משפט זה דהיינו עד 33,800 ₪ נכון לשנת 2021.

 

טבלה המסכמת את שלבי ההתנהגות בעת שליחת מכתב התראה צעד אחר צעד

השלב המעשי כיצד בעל הדין שכנגד צפוי לפעול
התרחשות עוולה נזיקית אזרחית המקימה לבעל הדין עילה לקבל פיצוי כספי או הפרת חוזה של בעל מקצוע כמו, תביעה קטנה נגד קבלן שיפוצים, תביעה קטנה נגד רצף או ספק שסיפר מוצר פגום או תביעה קטנה נגד חנות רהיטים או תביעה קטנה נגד גנן ועוד ועוד ככל הנראה הצד הפוגע יסרב לקבל אחריות על מעשיו וידחה את בקשתו של הצד שנפגע להכיר בתוצאות מעשיו
הכנת מכתב התראה מתומצת ומדויק הכולל את שמו של בעל הדין שכנגד, תמצית הטענות המשפטיות וכן דרישה כספית המוגבלת בזמן. מומלץ לעשות זאת באמצעות עו"ד הבקיא בדין האזרחי בעל הדין שכנגד צפוי לקבל את הנטען במכתב ההתראה כולו, חלקו או להתעלם ממנו לחלוטין.
היה ובעל הדין שכנגד התעלם ממכתב ההתראה או דחה אותו, ניתן לפנות לבית המשפט לתביעות קטנות ולבקש את הפיצוי הכספי המגיע לכם במידה ובעל הדין שכנגד התעלם ממכתב ההתראה שלכם, הרי שתוכלו להציג בפני בית המשפט את מכתב ההתראה ולציין כי עשיתם כל שביכולתכם על מנת לסיים את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט אך הצד שכנגד התעלם
לאחר הגשת כתב התביעה בבית משפט לתביעות קטנות, יתקיים דיון משפטי בעניינכם במסגרתו תוכלו לעלות את כל הטיעונים המשפטיים שלכן ולבקש לקבל פסק דין בעניינכם במידה ובית המשפט ישתכנע כי הצדק עמכם, יפסוק לכם את הפיצוי הכספי המבוקש לרבות הוצאת משפט

 

היתרונות במשלוח מכתב התראה על ידי עורך דין

כפי שפורט קודם לכן, למשלוח מכתב התראה על ידי עורך דין יתרונות רבים בניסיון ליישב את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט. עורך דין יוכל לנסח את המכתב באופן מקצועי ומנוסה אשר יעביר מסר חד משמעי לצד שכנגד (נניח – תביעת בעל מקצוע בתביעות קטנות / תביעת אדם בגין נזקי רכב) כי אם לא יפעל לפתרון הבעיה שיצר לא יהסס בעל הדין לפנות לערכאות המשפטיות.

אין צורך להרחיב במילים אודות הרצינות שמשרד משלוח מכתב התראה על ידי עורך דין בהשוואה למכתב אשר נשלח על ידי אדם בעצמו אשר אינו מנוסה בכתיבה ובפרט בכתיבת מסמכים משפטיים. האפקט של מכתב הנשלח ע"י עורך דין יכול לחולל קסמים וליצור בדיוק את התוצאה הרצויה מבחינת שולח המכתב.

גם במידה ובעל הדין שכנגד יסרב לשתף פעולה, הרי שעורך הדין יוכל להמשיך ללוות את התובע בהכנת כתב תביעה תביעות קטנות והגשתה לבית המשפט המוסמך. זכרו כי תביעה מוצלחת היא תביעה המתחילה מראשיתה באופן מבוקר, מקצועי ומנוסה.

בית המשפט אשר ידון בתביעה ויראה כי בעל הדין התעלם באופן מוחלט ממכתב ההתראה שנשלח אליו או לחילופין דחה את הטענות ללא כל סיבה הגיונית הנראית לעין, יבין כי ככל הנראה יש דברים בתביעה ומדובר בבעל דין אשר אינו פועל לקחת אחריות על מעשיו, למשל מכתב התראה בגין נשיכת כלב.

כמו כן, כתב תביעה אשר יהיה מנוסח ומתומצת בדיוק לפי הצורך בצירוף פסיקה וחקיקה רלוונטיים, יוכל לפעול להשארת רושם ראשוני על בית המשפט ובסופו של דבר גם להצלחת התביעה וקבלתה.

 

מה העלות של משלוח מכתב התראה על ידי עורך דין

למשלוח מכתב התראה לפני תביעה קטנה אין מחיר פיקס וכל עורך דין יכול לדרוש את תשלום כספי כראות עיניו. יחד עם זאת, במקרים של תביעה קטנה, נהוג לקחת עבור שליחת מכתב התראה באמצעות עורך דין תשלום כספי על סך 500 ₪ + מע"מ.

 

האם ניתן לכלול בכתב התביעה את תשלום משלוח מכתב ההתראה?

בכתב התביעה אשר יוגש לבית המשפט לתביעות קטנות יש לפרט ולשטוח את כל רכיבי כתב התביעה לרבות הוצאות כספיות שנגרמו לתובע כתוצאה מהתביעה שהוגשה. בין ההוצאות שניתן לכלול בכתב התביעה הוא גם דמי משלוח מכתב התראה לפני תביעה קטנה ששולמו לעורך הדין אשר הוציא את המכתב.

כאשר מבקשים את דמי מכתב ההתראה, יש לבקש מעורך הדין את החשבונית אשר הנפיק בגין התשלום שקיבל עבור ניסוח מכתב ההתראה ולצרפה כנספח לכתב התביעה. בבוא היום, כאשר בית המשפט יפסוק בתביעה ישקלל ויעריך את הוצאותיו של התובע לרבות התשלום עבור מכתב ההתראה ויפסוק לו פיצוי הולם.

מעוניינים לתבוע בעל דין בגין נזק שגרם לכם אך אתם שוקלים לפנות אליו קודם הגשת התביעה על מנת ליישב את הסכסוך המשפטי בדרך של הסדר? אתם בכיוון הנכון. סכסוכים משפטיים רבים מסתיימים במסגרת מכתבי התראה וחוסכים זמן יקר וכספים רבים לבעלי הדין. השאירו לנו הודעה ואנו נשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן