ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תביעה קטנה בגין איחור של אוטובוס

מהי תביעה קטנה בשל איחור של אוטובוס

חלק גדול מאיתנו עושה שימוש באופן תכוף בתחבורה הציבורית על בסיס יום יומי. לא אחת אנו עדים לאיחורים של אוטובוסים או כלי התחבורה האחרים אשר מסיבות כאלה ואחרות איחרו להגיע לרציף או גרוע יותר כלל לא הגיעו. איחורים של מפעיל תחבורה ציבורית עלול לפגוע קשות בנוסעים ולהסב להם נזק ממוני ונזק הנובע מעוגמת נפש שאינו בהכרח ממוני.

תביעה קטנה בגין איחור של אוטובוס - עו"ד משה מזרחי

הרעיון שעומד אחרי הגשת תביעה קטנה בגין איחור של אוטובוס הוא לא לפעול נגד החברה המפעילה בגין איחור מינורי שנגרם פעם אחת אלא להראות כי מדובר בדפוס התנהגות אשר חוזר על עצמו פעם אחר פעם. כמובן שגם אם מדובר באיחור אחד אשר הסב נזק לנוסע בהחלט ניתן לתבוע בגינו.

אם כן, איזה מקרה יחשב ע"י בית המשפט כמקרה בו יוכל הנוסע לתבוע בגין נזק שנגרם לו ומה גובה הפיצוי שצפוי בית המשפט להעניק לתובע. חשוב לזכור כי הוכחת נזק בגין איחור של האוטובוס דורשת את ראיות והוכחות לכך כי אכן נגרם נזק בשל האיחור.

 

אחריותו של מפעיל תחבורה הציבורית לדייק בזמני הנסיעה

בפסיקות רבות של בתי משפט נקבע לא אחת כי מפעיל התחבורה הציבורית אחראי על הוצאת האוטובוסים בזמן מנקודת המוצא שלהם ועליו לוודא כי האוטובוס מגיע בזמן לכל תחנה ותחנה. יחד עם זאת, בתי המשפט לא קיבלו את הטענה כי מדובר בחובה אבסולוטית של מפעיל התחבורה הציבורית וכי במקרים בהם קיימות נסיבות מיוחדת לאי דיוק בזמנים חברת האוטובוסים לא תישא באחריות באשר לאיחור.

כאשר חברת האוטובוסים תטען לאיחור שנבע מסיבה שאינה בשליטתה עליה להראות לבית המשפט כי אכן התרחש מקרה אשר לא יכלה לצפות או שלא היה בשליטתה. העלאת טענת הגנה שאינה מבוססת לא תעמוד לחברה הציבורית והיא עלולה להפסיד במשפט.

 

מה בודק בית משפט לתביעות קטנות בתביעה קטנה שהוגשה נגד חברת אוטובוסים

כאשר מוגשת תביעה קטנה נגד חברת אוטובוסים, על התובע להוכיח מספר דברים על מנת שבית המשפט ישתכנע כי דין התביעה להתקבל. בין שלל הדברים שבית המשפט בודק לצורך הוכחת התביעה הם כדלקמן:

  1. האם נגרם נזק ממוני לתובע. נזק ממוני בהקשר זה זהו נזק כספי ישר שניתן לאמוד אותו בקלות. לדוגמא, בשל איחור האוטובוס פספס התובע פגישה עסקית אשר היה צריך להרוויח ממה איקס שקלים או, בשל איחור האוטובוס נאלץ התובע לנסוע במונית ספישל אשר מחירה גבוה במאות אחוזים מתחבורה ציבורית.
  2. האם נגרם לתובע נזק שאינו ממוני ואם כן מהו. פעמים רבות ,איחור של אוטובוס אינו גורם לנזק ישיר אך מהווה עוגמת נפש ומסב נזק משני. כך למשל, תובע אשר בשל איחור האוטובוס פספס צילום רפואי שהיה צריך לעשות או תור לרופא שיניים שנקבע מראש יכול לכלול בתביעתו רכיב של נזק לא ממוני.
  3. האם מדובר באיחור חד פעמי מינורי או שמא מדובר בדפוס התנהגות של חברת האוטובוס. ככל ומדובר באיחור קצר של מספר דקות, בית המשפט ייטה שלא לקבל את התביעה מהטעם של זוטי דברים. אך ככל והתובע יוכיח כי מדובר בדפוס התנהגות של החברה הציבורית בהחלט בית המשפט ייתן לכך את המשמעות הנדרשת. כמו כן, כאשר מדובר במקרה שהאוטובוס כלל לא פקד את התחנה ניתן לטעון לזלזול בנוסעים מצדה של חברת התחבורה הציבורית.
  4. מה הסיבה שהאוטובוס איחר. זהו שיקול חשוב שעל בית המשפט לשקול כאשר הוא בא להכריע בתביעה קטנה המוגשת נגד חברה המפעילה תחבורה ציבורית. ככל והסיבה לאיחור מוצדקת כגון תאונה קשה שחסמה את הכביש או מזג אוויר קיצוני הרי שבית  המשפט לא בנקל יקבל את התביעה בעוד שאם מדובר באיחור לא מוסבר הנובע מרשלנותה של החברה, הרי שבהחלט יש מקום לקבל את התביעה.
  5. האם התובע פעל להקטין את הנזק. לדוגמא, תובע אשר טוען להפסד יום עבודה מלא כתוצאה מאיחור של האוטובוס יצטרך להתמודד עם הטענה מדוע לא פעל לצמצם את הנזק ולקחת מונית ספישל למשל למקום העבודה. ככל והתובע יכול היה לצמצם את הנזק אך לא עשה כן יקבע בית המשפט כי יש לו אשם תורם והפיצוי בגין איחור האוטובוס יהיה חלקי בהתאם ליחסו בגובה הנזק.

 

כפי שניתן לראות אלו השיקולים העיקרים המנחים את בית המשפט לתביעות קטנות כאשר מגיע להכריע בדבר התביעה ולקבוע האם חברת האוטובוסים אכן התרשלה בכך שלא עמדה בזמנים. כמובן שישנם עוד שיקולים משפטיים אשר בית המשפט ייקח בחשבון ולאורם יקבע את רמת הרשלנות וגובה הפיצוי.

ראה גם מאמר – תביעה קטנה נגד חברת השכרה.

מה יש לצרף לכתב התביעה בתביעות קטנות לצורך הוכחת הנזקים שנגרמו כתוצאה מאיחור האוטובוס

המסמכים והאסמכתאות שיש לצרף לכתב התביעה בתביעות קטנות נובעים באופן ישיר מראשי הנזק בגינם עותרים לבית המשפט לצורך קבלת פיצוי. ככל ועותרים לבית המשפט בגין נזק ממוני ישיר ונזק ממוני שאינו ישיר, יש לצרף כל קבלה או מסמך התומך בפיצוי הנטען. כך לדוגמא, תובע אשר טוען כי הפסיד יום עבודה בגין איחור האוטובוס עליו לצרף תלוש שכר המראה כמה שווה יום עבודה שלו.

תובע אשר הגיש תביעה קטנה בשל איחור של אוטובוס וטוען כי בגין איחור זה נאלץ לנסוע במונית ספישל, עליו לצרף את הקבלה מהמונית המעידה על גובה הסכום שנאלץ להוציא בגין מחדלה של חברת האוטובוסים. תובע אשר טוען לנזק שאינו ממוני עליו לכמת את שווי הנזק ולהוכיחו ככל שניתן באמצעות מסמכים ואישורים. יש לקחת בחשבון שנזק בגין עוגמת נפש יקבע על ידי בית המשפט בהתאם לנסיבות.

 

מה גובה הפיצוי המשוער שבית משפט לתביעות קטנות צפוי לתת בגין איחור אוטובוס

ובכן, קשה לנקוב בסכום מדויק ולומר כי זהו הסכום הכספי שבית המשפט היה מעניק לתובע בגין מחדלה של מפעילת תחבורה ציבורית. יחד עם זאת, ניתן לומר כי בגין כל איחור של חברת האוטובוסים ככל ומדובר באיחור שהוכח צפוי בית משפט לפצות את התובע בסך של 1,000-2,000 ₪ תלוי בנסיבות המקרה. כמובן שאם התובע יוכיח כי נגרם לו נזק גדול יותר בית המשפט ישקול את שווי הנזק בהתאם למסמכים שהוצגו בפניו ולאחר מכן יקבע את גובה הפיצוי.

יש לזכור כי תביעה בבית משפט לתביעות קטנות גובה התביעה מוגבל לסכום של 33,800 ש"ח אך במרבית המקרים תביעה בגין איחור של אוטובוס שוויה נמוך הרבה יותר מהסכום המקסימלי שניתן לתבוע בבית משפט זה. ככל וקיימת תביעה כספית גדולה יותר, יש להגישה בבית משפט המוסמך לדון בתביעה לפי שוויה הכספי.

 

להכנת כתב התביעה באופן מדויק ומשפטי נגד חברת האוטובוסים משמעות רבה

יש לזכור כי בדרך כלל לחברת האוטובוסים נציגים אשר אמנם אינם עורכי דין אך מבינים דבר או שניים בבית משפט לתביעות קטנות. זאת בניגוד לתובע אשר ייתכן וכי זו תהיה הפעם הראשונה שלו בה הוא מתמודד עם רשויות החוק. מסיבה זו, ישנה חשיבות רבה להכנת כתב התביעה באופן מדויק ומקצועי כך שכאשר תוגש תביעה קטנה בגין איחור של אוטובוס בית המשפט יקבל את הרושם הראשוני כנדרש מכתב התביעה ויגבש את דעתו בגין טענותיו של התובע עוד טרם הדיון הפרונטלי.

זקוקים לסיוע בהגשת תביעה בבית משפט לתביעות קטנות נגד חברת אוטובוסים? מעוניינים להגיע לדיון המשפטי מוכנים וערוכים מבחינה משפטית עם כל הטענות הרלוונטיות? השאירו למשרדנו הודעה ואנו נפעל לשוב אליכם בהקדם האפשרי. מוזמנים לקרוא גם על > תביעה קטנה נגד העירייה.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן