ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תביעה קטנה נגד מנתח פלסטי

ניתוחים פלסטיים עלולים לא אחת להסתבך ולהביא לתוצאה ההפוכה מכפי שתכננו ופעמים רבות אף לנזקים בלתי הפיכים. כבר עתה יוער ויודגש כי תביעות בגין ניתוחים פלסטיים כושלים לרוב ערכן גבוה יותר מהתקרה המקסימלית המצויה בסמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות. המדובר בתביעות אשר לרוב מוגשות בסך של מאות אלפי שקלים כך שהליך תביעה קטנה ייתכן ואינו מתאים לתביעה זו.

תביעה קטנה נגד מנתח פלסטי - עו"ד משה מזרחי

 

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בדיני נזיקין ותביעות קטנות על מנת שימליץ ויציע את ההליך המשפטי בו מומלץ לפעול ולהגיש את התביעה במסגרתו. יש לזכור כי תביעה קטנה מוגבלת לסכום כספי ששוויו אינו עולה על 33,800 ₪ כך שבהחלט במקרה של תביעה קטנה נגד מנתח פלסטי יש לשקול הליכים משפטיים חילופיים אחרים לרבות קבלת חוות דעת מקצועית מרופא מומחה.

באיזה מקרה ניתן לתבוע מנתח פלסטי

המקרים בהם ניתן לתבוע מנתח פלסטי רבים ומגוונים. כל אימת שהמנתח לא עמד בסטנדרטים הרפואיים הנדרשים מרופא ברמת הכשרתו הרי שקמה ועומדת למנותח עילה להגשת תביעה קטנה כנגדו. יש לזכור כי לא כל ניתוח פלסטי כושל יקים לתובע עילה להגשת תביעה כנגד המנתח וכי רק במקרים בהם יוכח כי התרשל או פעל בניגוד לכללים יוכל עורך הדין להמליץ על הגשת תביעה קטנה.

המקרים בהם ניתן לתבוע מנתח פלסטי הם כדלקמן:

  1. מקרה בו המנתח לא הסביר למטופל מהן האפשרויות העומדות לרשותו טרם ביצוע הניתוח מקימים עילה להגשת התביעה עקב מחסור בפרטים רלוונטיים אשר היה אמור למסור לנתבע שאולי היו משנים את דעתו לפני הניתוח.
  2. מקום בו המנתח לא פעל כפי שרופא סביר ברמתו ובהכשרתו היה צריך לפעול. כאשר בוחנים ניתוח פלסטי יש לבדוק האם הרופא פעל בהתאם לסטנדרט הרפואי המקובל בתחום ובפרט בסוג הניתוח שביצע. על הרופא להיות מעורה ומעודכן בכל החידושים הקיימים בתחום הרפואה כל שלא יוכל לטעון כי לא ידע אודות החידוש בתחום הטכנולוגי.
  3. רשלנותו של הרופא המנתח. ככל ומתברר כי הרופא שינתח את התובע התרשל ולא ביצע את מלאכתו כראוי הרי שניתן להגיש כנגדו תביעה בגין הנזקים שגרם. התרשלות הרופא תבחן בהתאם לנזקים שנגרמו לתובע ובהתאם לחוות הדעת הרפואית שיצרף לכתב התביעה.

כפי שצוין קודם לכן, בתביעה קטנה נגד מנתח פלסטי יש לקבל את הייעוץ המשפטי המתאים והראוי בטרם תוגש התביעה שכן מדובר באירועים אשר מקימים תביעה כספית העולה על תחום סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות ומשכך מומלץ לקבל ייעוץ משפטי וחוות דעת רפואית בטרם תוגש התביעה.

האם יש לצרף חוות דעת רפואית בהגשת תביעה קטנה נגד מנתח פלסטי

באופן עקרוני, הוכחת דבר שברפואה טעונה הגשת חוות דעת רפואית התומכת בטענות התובע. ללא חוות דעת יקשה על בית המשפט לפסוק ולקבוע אם אכן הרופא המנתח התרשל או לא עמד בסטנדרטים רפואיים נדרשים. יחד עם זאת, בבית משפט לתביעות קטנות בית המשפט אינו כפוף לסדרי דין כך שהוא רשאי לקבל כל מסמך שירצה או לחילופין לא לקבלו.

מסיבה זו, כאשר מוגשת תביעה קטנה נגד מנתח פלסטי ניתן להגיש את התביעה ללא חוות דעת אך יש לקחת בחשבון שללא חוות דעת יקשה הדבר על בית משפט לפסוק ולקבוע מהו גובה הנזק שנגרם לתובע. חוות דעת היא לרוב מסמך רפואי העולה אלפי שקלים ומשכך כאשר מוגשת תביעה קטנה יש לשקול את מלוא השיקולים הרלוונטיים באשר לסמכות הערכאה המשפטית והאם בכלל כדאי לתבוע בתביעות קטנות או לפנות לבית המשפט אחר בו ניתן להגיש תביעה כספית גובהה יותר.

במבחן הלכה למעשה האם מומלץ לתבוע מנתח פלסטי בבית משפט לתביעות קטנות או שמא עדיף לפנות לערכאה המשפטית הרלוונטית

ההחלטה אם לפנות לבית משפט לתביעות קטנות בתביעה קטנה נגד מנתח פלסטי נתונה לשיקול דעתו של התובע אשר יחליט ויבחר כיצד ובאיזה אופן ברצונו לפעול. יחד עם זאת, יש לזכור כי היה ונגרם נזק גופני גבוה לתובע בית משפט לתביעות קטנות לא יוכל לפצות אותו מעבר לסכום הכספי הנתון לסמכותו דהיינו עד 33,800 ₪.

מומלץ לכל מי המעוניין לתבוע מנתח פלסטי בתביעות קטנות לגשת לעורך דין המתמחה בדיני נזיקין ותביעות קטנות על מנת שיוכל לקבל את כל הנתונים הרלוונטיים בטרם תוגש תביעה לבית המשפט. ליעוץ והכוונה קודם הגשת התביעה חשיבות רבה בהצלחתה.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן