ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תביעה קטנה סכסוך שכנים

גם בין שכנים יכול לפרוץ סכסוך

סכסוך בין שכנים הוא אחד מהבעיות הנפוצות המתרחשות כאשר בני אדם בעלי אינטרסים שונים חולקים אותה קורת גג או מבנה משותף. נכון, בסכסוך בין שכנים יש לנסות ולסיים את הסכסוך בצורה חלקה ללא אי נעימות והיגררות להליך משפטי אך יחד עם זאת במקרים מסוימים אין מנוס מאשר הגשת תביעה קטנה סכסוך שכנים לבית המשפט לתביעות קטנות.

 

תביעה קטנה סכסוך שכנים - עו"ד משה מזרחי

 

יש לזכור כי תביעה קטנה אשר תוגש לבית המשפט לתביעות קטנות מוגבלת לתקרה של עד 33,800 ₪ כאשר ככל ומדובר בתביעה בעלת שווי כספי גדול יותר, יש לפנות לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה לפי שוויה הכספי ומהותה.

קרא גם – מה ההבדל בין תביעה קטנה לתביעה רגילה.

 

מתי סכסוך שכנים יקים עילה להגשת תביעה קטנה

סכסוך שכנים יכול לנבוע ממגוון סיבות רחב היקף כאשר במידה והצדדים לא יצלחו למצוא את הפתרון המוסכם לסיום הסכסוך יעבור הוא להליך תביעה קטנה. בין המקרים הנפוצים לסכסוך שכנים ניתן למצוא הסיבות הבאות:

  1. נזק שנגרם לדירת התובע כתוצאה מציוד השייך לנתבע. כך למשל, תובע אשר תקרת דירתו ניזוקה כתוצאה מרטיבות אשר חלחלה מדירת השכן וגרמה לו לנזק כספי רשאי לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות בגין הנזק שנגרם לו. באופן טבעי, חיים משותפים עלולים לגרום לתקלות בין הדיירים החולקים את הבניין כך שככל ונזק שנגרם על ידי השכן אינו מתוקן, רשאי הצד הנפגע לעתור לבית המשפט לקבל פיצוי כספי עבור נזקיו.
  2. דייר בבניין המשותף אשר אינו עמד בהסכם דיירים ופעל בניגוד לו. כך למשל, דיירים אשר הסכימו על מבנה גג משותף אך אחד מהם החליט לפעול בניגוד להסכם או לא להשתתף בעלויות הכרוכות בו רשאים הצדדים הנפגעים לעתור לבית המשפט לקבל את הפיצוי הכספי הראוי להם.

תביעה קטנה סכסוך שכנים אינה רשימה סגורה וכי בכל מקרה ומקרה בו לתובע נגרם נזק בגין מעשה או מחדל של דייר אחר ניתן להגיש תביעה קטנה בגין מעשה זה.

 

בית המשפט עלול לדחות תביעה אשר אינה תגלה נזק או אחריות

אמנם, בית משפט לתביעות קטנות אינו כפוף לסדרי דין והוא רשאי לחרוג מהם ככל וימצא לנכון לעשות זאת אך יחד עם זאת בעל דין אשר אינו יוכיח את תביעות עלול להביא לדחיית התביעה וחיובו בהוצאות משפט. חשוב בטרם תוגש התביעה לבית המשפט לגבש את מלוא הנזקים שנגרמו ע"י השכן ולהציגם לבית המשפט.

ככל ומדובר בנזק שנגרם מדירתו של השכן, יש לצלם את הנזק וכן להביא חוות דעת מבעל מקצוע המפרטת את הנזק ועלותו הכספית. ניתן אף לתקן את הנזק שנגרם לדירה ולאחר מכן להציג לבית המשפט את החשבוניות עבור תיקון הנזק ולבקש פיצוי כספי בגין תיקון זה.

עצם העובדה כי בית המשפט אינו כפוף לסדרי דין וביכולתו לקבל כל ראיה אשר תוצג בפניו אינה פוטרת את התובע מלהוכיח את תביעתו והאחריות הנתבע לנזק.

 

הקפידו לתעד כל פעולה הקשורה לסכסוך שכנים

תיעוד סכסוך השכנים יכול לסייע רבות בהצלחת התביעה והוכחת הנזק כאשר מוגשת תביעה קטנה סכסוך שכנים. הקפידו לתעד את כל הודעות SMS אשר נשלחות אליכם מטעם הנתבע, צלמו את הנזקים שנגרמו לדירתכם או רכושכם וצרפו הכול לכתב התביעה.

כמובן שיש לשמור את כל החשבוניות הקשורות לתיקון הנזק שנגרם לכם ולצרפן אף הן לכתב התביעה. על החשבוניות להיות מפורטות ומדויקות ולציין את הרכיב הכספי שהצטרכתם להוציא מכיסכם לצורך תיקון הנזקים. ככל ויש בידכם חוות דעת שמאי או כל חוות דעת מקצועית אחרת המפרטת את הנזק שנגרם לכם, יש לצרפה אף היא לכתב התביעה.

זכרו, כל פרט אשר יסייע לכם להוכיח את אחריותו של הנתבע לנזקים שגרם לכם יגדיל באופן משמעותי את סיכוי התביעה והצלחתה. בתי משפט לתביעות קטנות גם אם אינם כפופים לסדרי דין עדין יצטרכו להכריע בגורל התביעה בהתאם לנותנים שהוצגו בפניהם. עזור לבית המשפט לעזור לכם וצרפו כל ראיה התומכת בגרסתכם והמוכיחה את הנזקים שנגרמו לכם.

 

באיזה אופן יש לפעול כאשר מעוניינים להגיש תביעה קטנה בסכסוך שכנים

בשל הרגישות הקיימת בתביעה בין שכנים מומלץ בראש ובראשונה לפנות לשכן בניסיון להגיע לעמק השווה ולמצות את ההליכים מחוץ לכותלי בית המשפט.

אפשרות זו היא למעשה האפשרות הטובה ביותר שכן באופן זה ניתן לשמור על יחסי השכנים מבלי להיקלע לסכסוך מתמשך אשר יעכיר את האווירה בין הדיירים החולקים בניין משותף.

במידה וניסיונות אלו לא צלחו, ניתן לפנות לשכן באמצעות מכתב התראה על ידי עו"ד אשר יתריע בפניו כי מומלץ לו להביא לסיום הסכסוך באופן פשרני ולא להיגרר להליכים משפטיים מיותרים אשר יגרמו להוצאות כספיות מיותרות ועוגמת נפש לכולם.

במידה וגם הליך זה לא יצלח, ניתן להגיש כתב תביעה קטנה לבית המשפט לתביעות קטנות ולתבוע את השכן בגין המעשים או המחדל שהביאו לנזק. חשוב לשים לב כי להכנת כתב התביעה וניסוחה חשיבות רבה בהצלחת התביעה. תביעה אשר תוכן באופן מדויק בצירוף כל הנספחים הנדרשים תגדיל באופן משמעותי את סיכויי הצלחתה.

מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדין האזרחי על מנת שיבחן את סיכויי התביעה והצלחתה וימליץ לתובע על הדרכים המשפטיות העומדות בפניו.

מוזמנים לקרוא גם על – תביעה קטנה נגד בנק.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן