ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תרגום מהלך הדיון המשפטי בבית משפט לתביעות קטנות

הבנת המתרחש באופן ברור ומלא בבית משפט לתביעות קטנות הוא דבר חשוב הנחוץ לבעל דין לצורך הוצאת צדקתו לאור. בירור סלע המחלוקת בבית משפט לתביעות קטנות נעוץ בניהול שיחה ודברים בין בעלי הדין ובית המשפט באופן שוטף ובשפה המוכרת לכל הצדדים.

ככל ובעל דין אינו מבין את השפה העברית, יש להגיש בקשה מתאימה לפחות 14 ימים קודם הדיון לזימון מתורגמן לשפה אותה מדבר בעל דין. כפי שנראה מיד, זימון מתורגמן לצורך תרגום מהלך הדיון המשפטי בבית משפט לתביעות קטנות כרוך בהפקדה כספית לצורך כיסוי הוצאות המתורגמן.

 

תרגום מהלך הדיון המשפטי בבית משפט לתביעות קטנות - עו"ד משה מזרחי

 

איך מתבצע זימון המתורגמן לדיון –  כיצד ניתן לבצע זאת

כאשר בעל דין מעוניין לזמן מתורגמן לדיון המשפטי, עליו להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט  הדן בתביעה ולציין את הסיבה לצורך במתורגמן וכן מהי השפה המבוקשת לצורך תרגום הדיון. בדרך כלל, החלטה על זימון מתורגמן תתונה בהפקדה כספית על סך כמה מאות שקלים לצורך כיסוי הוצאותיו של המתורגמן אשר יתייצב לדיון.

את הבקשה לזימון מתורגמן יש להגיש זמן סביר טרם מועד הדיון על מנת שיתאפשר לבית המשפט לקבל החלטה בבקשה וכן שיתאפשר למזכירות בית המשפט לשלוח למתרגמן זימון לדיון. את הבקשה יש להגיש מוקדם ככל שניתן ולא יאוחר מ-14 ימים טרם מועד הדיון. בקשה אשר תוגש במועד שאינו מאפשר לבית המשפט לזמן את המתורגמן כנדרש, עלולה להידחות ולסרבל את ההליך כולו.

זימון המתורגמן נעשה ע"י בית המשפט ללא צורך בזימונו האישי על ידי בעל הדין. לבתי המשפט מתורגמנים משלהם הדוברים מגוון רחב של שפות והם פועלים לתרגום ההליך המשפטי. זימון המתורגמן יעשה לאחר הפקדת הסכום הכספי שיקבע על ידי בית המשפט והמצאת השובר למזכירות בית המשפט.

 

הבאת מתורגמן באופן עצמאי לבית המשפט

היות ודיון משפטי כולל בתוכו גם ביטוים משפטיים וניסוחים אשר לעיתים אינם מובנים לאזרח הפשוט, מוטב כי תרגום הדיון יעשה על ידי בעל מקצוע הבקיא בתרגום משפטי ועוסק בכך. יחד עם זאת, בשל העובדה כי בית משפט לתביעות קטנות אינו כפוף לסדרי דין רשאי הוא לתרגם את הדיון באמצעות כל מתורגמן אחר שיביא עמו בעל הדין לדיון. ככל ובעל הדין מעוניין להביא מתורגמן בעצמו, יביאו לדיון המשפטי שנקבע בענייניו.

היה ומצא בית המשפט כי המתורגמן מבין במה מדובר וביכולתו לתרגם את הדיון המשפטי לאשורו באופן שבעל הדין יבין במה מדובר, קיים סיכוי גבוה כי ייעתר לבקשה ויסכים לתרגם את הדיון באמצעותו. במקרה ואכן מעוניינים להביא מתורגמן באופן עצמאי, חשוב לוודא כי  מתורגמן זה מבין את עולם המשפט ויוכל לתרגם באופן מדויק ומקצועי את אשר יאמר באולם בית המשפט.

ככל ובית המשפט ימצא כי המתורגמן אינו מסוגל לתרגם את הדיון כנדרש, עלול המותב המשפטי להפסיק את שמיעת התובענה עד למציאת פתרון הולם לתרגום הדיון. הבנת המתרחש בדיון המשפטי חשובה וקריטית לצורך שמירה על זכויות של בעל הדין. בעל דין אשר אינו יבין מה מתרחש במהלך הדיון, עלול להביא לתוצאה הפוכה מה שציפה או רצה להשיג בפתיחת ההליך המשפטי.

 

האם בן משפחה יוכל לשמש כמתורגמן לדיון המשפטי

תרגום מהלך הדיון המשפטי בבית משפט לתביעות קטנות דורש בקיאות בשתי השפות המדוברות לרבות מונחים משפטיים ומושגים שונים. ככל ובן המשפחה שולט היטב בשתי השפות המדוברות, ניתן להביאו לדיון המשפטי ולבקש את רשות בית המשפט בתרגום הדיון באמצעותו. כלל והתרגום יאושר על ידי בית המשפט, יצוין הדבר לפרוטוקול והדיון יתורגם באמצעותו.

היות ובית משפט לתביעות קטנות אינו כפוף לסדרי דין, רשאי הוא לאשר תרגום הדיון באמצעות כל אדם אשר מבין ומדבר את השפות הנדרשות ובלבד והתרשם כי המתורגמן מבין ובקיא בהן. במידה ובית המשפט יתרשם כי בן המשפחה אינו מתרגם את הדיון כנדרש, או מתרגם אותו באופן שאינו מתיישב עם הנאמר, יעצור את הדיון ויפעל למציאת פתרון אחר לצורך תרגומו. מסיבה זו, מומלץ לוודא כי בן המשפחה יתרגם את הנאמר לו באופן מדויק ללא תוספות מטעמו והוספת דברים אשר לא נאמרו לו להגיד.

 

הבנת המתרחש בדיון המשפטי נחוצה להצלחת התביעה

הצלחת התביעה וקבלתה על ידי בית המשפט דורשת הבנת ההליך במלואו על כל פרטיו הקטנים ביותר. בעל דין צריך להבין את אשר מתרחש בבית המשפט לא ב- 99% אלא במאת האחוזים.

לצורך הבנת המתרחש בבית המשפט, על בעל הדין להבין את שפת העברית במלואה ולשלוט בה. ככל והוא אינו מדבר שפה זו, עליו לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה לתרגום הדיון.

תרגום הדיון והבנת הנאמר והמתרחש בבית המשפט חשובים ביותר, אל תקלו ראש בעניין זה וודאו כי אתם ערוכים כנדרש לדיון המשפטי. נסחו את הבקשה לזימון מתורגמן אשר תוגש לבית המשפט באופן ברור ומנומק וודאו כי היא נסרקת לתיק בית המשפט ומתקבלת בה החלטה.

צוות משרדנו ישמח לסייע בהכנת וכן הגשת תביעה קטנה וכן הכנת הבקשה ופירוט נימוקיה באופן מקצועי ביותר אשר יגדיל את סיכויי הבקשה להתקבל ללא קשיים ותסבוכות אחרות.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן