ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הגשת כתב הגנה בתביעות קטנות – האם אני חייב?

כל מה שצריך לדעת על הגשת כתב הגנה בבית משפט לתביעות קטנות

הוגשה נגדכם תביעה בבית משפט לתביעות קטנות? נמסרה לידכם הזמנה לדיון בבית משפט בגין תביעה קטנה שהוגשה נגדכם? זה הזמן להגיש כתב הגנה כנגד התביעה ולהימנע מפסק דין בהעדר הגנה ועוגמת נפש רבה. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות תיפתח עם הגשת תביעה קטנה ומסירת כתב הטענות לידי הנתבע.

בבית משפט לתביעות קטנות כפי שנדרש בכל בית משפט אחר, יש צורך חיוני והכרחי למסור את התביעה לידי הנתבע על מנת שידע כי הוגשה נגדו תביעה ויוכל להתכונן לכך כראוי. הגשת כתב הגנה בתביעות קטנות הוא בגדר חובה שאם לא כן, יהיה רשאי בית המשפט לבקשת התובע ליתן פסק דין בהעדר הגנה ולחייבכם בכל הנטען בו לרבות חיוב בהוצאות משפט.

 

כתב הגנה תביעות קטנות - עו"ד משה מזרחי

 

במאמר זה, נראה ונבדוק כיצד יש לפעול כאשר הוגשה נגדכם תביעה קטנה, מהו פרק הזמן בו תוכלו להגיש כתב הגנה וכן מה יש לטעון בכתב ההגנה. זכרו, כתב הגנה בתביעות קטנות הוא למעשה כתב הטענות שלכם הנועד להגן על שמכם הטוב ולסייע לכם להביא לדחיית התביעה על הסף. יש לערוך כתב משפטי זה בכובד ראש תוך התייחסות מדוקדקת לנטען בכתב התביעה והכחשת העובדות.

 

רקע כללי וקצר על ההליכים בבית משפט לתביעות קטנות

בית המשפט לתביעות קטנות מתאפיין במספר נושאים בולטים וחשובים מבית המשפט הרגיל. בין הנושאים המהותיים המאפיינים את בית המשפט לתביעות קטנות ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  1. בית משפט לתביעות קטנות נועד לדון בתביעות שערכן הכספי אינו גבוה וליישב סכסוכים בין אדם לחברו. נכון לשנת 2021 גובה סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות לדון בתביעה כספית הוא 33,800 ₪ אך סכום זה משתנה משנה לשנה. קרא בהקשר זה – מה ההבדל בין תביעה קטנה לתביעה רגילה.
  2. בבית משפט לתביעות קטנות בעלי הדין מייצגים את עצמם וחל איסור על ייצוג עו"ד בערכאה זו למעט במקרים חריגים בו יתקבל אישורו של בית המשפט. ייצוג עצמאי בהליך זה נועד להביא לסיום מהיר של התביעה תוך הכרעה שיפוטית קצרה ותמציתית שתסיים את הסכסוך הכספי בין הצדדים.
  3. בבית משפט לתביעות קטנות בית המשפט אינו כפוף לסדרי דין והוא רשאי לקבל כל ראיה ומסמך שיוגשו בפניו גם אם הם אינם קבילים על פי פקודת הראיות. במילים פשוטות, ניתן להציג בפני בית המשפט במהלך הדיון כל ראיה שרוצים גם אם היא אינה מנוסחת או ערוכה לפי הכללים והדרישות של החוק והפסיקה.
  4. בתביעה קטנה העניק המחוקק למותב המשפטי שיקול דעתי כמעט מוחלט לצורך ניהול התביעה וההכרעה בה. בהתאם לרוח דברים אלו, רשאי המותב המשפטי לנהל את התביעה כראות עיניו על מנת להשיג את התוצאה המתבקשת וחתירה לצדק.
  5. על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות כמעט ולא ניתן לערער. ערעור על פסק דין זה יוגש ברשות בית המשפט בתוך 15 ימים ממועד פסק הדין וכאמור יוכל להידון אך ורק אם בית המשפט המחוזי יאשרו. בפועל, בתי המשפט לא ממהרים לאשר ערעורים על בתי משפט לתביעות קטנות והדבר יעשה רק כאשר התוצאה מתבקשת לצורך חתירה לאמת וצדק.

 

כיצד אדע אם הוגשה נגדי תביעה קטנה ועלי להתגונן

ברוב המוחלט של המקרים, כתב תביעה בבית משפט לתביעות קטנות אינו מוגש כך סתם ללא סיבה. בדרך כלל, תובע אשר יפתח בהליכים משפטיים (נניח תביעת ספאם בתביעה קטנה) ידאג ליידע את הנתבע קודם לכן ואף ככל הנראה ינסה להגיע לעמק השווה לצורך פתרון הסוגייה המשפטית מחוץ לכותלי בהמ"ש.

יחד עם זאת, גם אם ידעתם שהוגשה נגדכם תביעה קטנה מרוץ הזמן להגשת כתב הגנה במקרה זה יחל אך ורק לאחר שקיבלתם לידכם את כתב התביעה וההזמנה לדיון המשפטי. בהעדר אישור מסירה בו יוכח כי קיבלתם לידכם את כתב התביעה, לא ניתן יהיה לפסוק כנגדכם בהעדר והמותב המשפטי יורה לתובע להמציא לכם את כתב התביעה כדין.

משכך, החובה עליכם להגיש כתב הגנה בבית משפט לתביעות קטנות יחול רק כאשר קיבלתם לידכם את כתב התביעה באמצעות דואר ישראל וחתמם על אישור המסירה או ששליח מיוחד מטעם התובע פקד את מקום מגוריכם ומסר לכם את המסמכים במסירה אישית.

 

מהו המועד להגשת כתב הגנה בבית משפט לתביעות קטנות

מועד הגשת כתב הגנה בבית משפט לתביעות קטנות יהיה 30 ימים מהמועד בו נמסר לכם כתב התביעה. ספירת הימים כאמור תחל מהיום בו קיבלתם את כתב התביעה ולא מהיום בו הוגשה התביעה. במסגרת 30 הימים הללו, יהיה עליכם לערוך את המסמך המשפטי כראוי ולצרף לו כל ראיה ואסמכתא התומכת בגרסתכם.

 

מה ניתן לעשות אם לא הספקתי להגיש את כתב ההגנה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק

מהרגע בו נמסר לידכם כתב התביעה עליכם להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים ממועד זה. היה והבחנתם כי לא תספיקו להגיש כתב הגנה במסגרת פרק הזמנים הללו, עליכם להקדים תרופה למכה ולהגיש לבית המשפט בקשה להארכת מועד להגשת כתב ההגנה. רצוי כי בקשה זו תוגש יחד עם הסכמת התובע.

ככל והתובע לא יסכים למסור את הסכמתו להארכת המועד להגשת כתב ההגנה, יש להגיש את הבקשה כפי שהיא למותב המשפטי ולהמתין להחלטה. יש לזכור כי כל עוד לא ניתנה החלטה הרי שעליכם להגיש את כתב ההגנה במועדו ללא דחיות ואיחורים. הגשת הבקשה להארכת מועד להגשת כתב ההגנה אינה פוטרת אתכם מהגשת המסמך בעיתו.

היה ובית המשפט ידחה את הבקשה, עליכם לפעול להגשת כתב ההגנה במסגרת פרק הזמנים שנותר לכם ללא איחורים.

 

כיצד יש להגיש את כתב ההגנה לתיק בית המשפט

את כתב ההגנה שהוכן על ידכם יש להגיש למזכירות בית המשפט היכן שהוגשה התביעה והוא יסרק לתיק בית המשפט יחד עם האסמכתאות וייתר המסמכים שצירפתם. את כתב ההגנה ניתן להגיש באמצעות אחת משתי האפשרויות הבאות:

  1. הגשה פיסית במזכירות בית המשפט – ניתן להגיע פיסית למזכירות בית המשפט ולמסור עותק מכתב ההגנה במזכירות. ניתן לשלוח גם אדם מטעמכם שיעשה זאת ואין כל חובה להתייצב באופן עצמאי במזכירות בית המשפט.
  2. הגשה באמצעות הפקס – ניתן להגיש את כתב ההגנה באמצעות פקס בית המשפט אותו ניתן למצוא בגוגל ולאחר 3 שעות מרגע ההמתנה ליצור קשר עם מרכז מידע בתי משפטי בטלפון *3852 ולוודא כי המסמך אכן נסרק לתיק. ככל והמסמך לא נסרק, יש לשולחו פעם נוספת.

כאשר מגישים כתב הגנה אין כל צורך לשלם אגרה כלשהי והגשתו אינה כרוכה בתשלום.

 

כיצד יש לערוך את כתב ההגנה

בטרם כתב ההגנה יוגש יש להבין היטב מהו סלע המחלוקת בינכם לבין התובע ומהן טענותיו כעולה מכתב התביעה. לאחר הבנת כתב התביעה, יש לשבת ולנסח כתב הגנה אשר כותרתו תהיה "כתב הגנה". יש לרשום בצד שמאל של המסמך את מספר תיק בית המשפט ומצד ימין את שמו של בית המשפט ומקום מושבו.

לאחר מכן, יש לערוך מספור של הפסקאות אשר תרשמנה בכתב ההגנה ובהתאם לכך להתייחס לכל הנטען בכתב התביעה. כך למשל, כתב התביעה יפתח במשפט הבא: "כל הנרשם בכתב התביעה מוכחש על ידי הנתבע גם במקום בו אין התייחסות ספציפית להכחשתו".

במשפט זה תוודאו כי אף אם לא הכחשתם טענה כזו או אחרת הרי שבאופן גורף הכחשתם את כל הנטען בכתב התביעה. יחד עם זאת, רצוי להיות מדויק וספציפי ולהכחיש כל סעיף וסעיף. במידה וקיימת טענה נוספת הקשורה לאותו סעיף יש לעלותה ולציינה.

לדוגמא, בסעיף 1 לכתב ההגנה יש לרשום כך: "מוכחש הנרשם בסעיף 1 לכתב התביעה. לציין כי במועד בו טוען התובע כי הנתבע היה ברחוב פלוני אלמוני הנתבע כלל היה בחתונה של חברו הטוב". כמובן שיש לצרף כל אסמכתא המאשרת את הנטען בכתב ההגנה ותסייע לנתבע לדחות את התביעה שהוגשה נגדו.

יש לערוך את כל כתב ההגנה כפי שצוין לעייל תוך התייחסות ספציפית וספציפית לכל סעיף וסעיף שנרשם בכתב התביעה. לסיום, יש לבקש מבית המשפט כי יורה על דחיית התביעה על הסף וחיוב התובע בהוצאת משפט. ככל ונדרשתם להוציא כספים כספיים מכסכם לצורך הכנת כתב ההגנה (תשלום שכר טרחת עורך דין למשל), הרי שיש לצרף את הקבלות והאסמכתאות לכך ולבקש החזר כספי מבית המשפט.

 

באיזה אופן יתקיים הדיון המשפטי בבית משפט לתביעות קטנות

לאחר הגשת כתב הגנה בתביעות קטנות יש לוודא כי אתם מודעים וזוכרים את תאריך הדיון המשפטי אשר אמור להתקיים בתביעה. יש לוודא כי הנכם מגיעים בתאריך ובשעה הקבועה בזימון ללא איחורים וביטולים לא צפויים.

עם הגעתכם לאולם הדיונים, הקשיבו למותב המשפטי היושב בדיון ונסו לקרוא בין השורות. בד"כ, בית המשפט יחווה את דעתו בעניין סיכויי התביעה וימליץ לצדדים באיזה אופן לפעול. זכרו כי בית המשפט קרא את כתבי הטענות שלכם וגיבש את דעתו בעניין התביעה. אינכם חייבים לקבל את המלצת בית המשפט אך מוטב אם היא תישקל בכובד ראש בטרם תדחה על ידכם.

ראשית, יעיד התובע על גרסתו שמסר בכתב התביעה וייחקר נגדית על ידי הנתבע. הנתבע רשאי לשאול את התובע כל שאלה הקשורה לנטען בכתב התביעה בכבוד ובדרך ארץ. לאחר מכן, יעיד הנתבע על דבריו שמסר בכתב ההגנה וייחקר על ידי התובע. ניתן להציג לבית המשפט במהלך הדיון כל מסמך שרוצים היות ובית המשפט אינו כפוף לסדרי דין.

עם סיום שמיעת הצדדים, לרוב בית המשפט ייתן פסק דין בו במקום אך ייתכן כי ידחה את מועד פסק הדין לתאריך אחר. במקרה זה, פסק הדין יישלח לצדדים בדואר בתוך ימים ספורים לאחר מועד הדיון.

מוזמנים לקרוא על – איך מתנהל משפט תביעות קטנות.

טבלה מסכמת של שלבי הגשת כתב הגנה בתביעות קטנות שלב אחר שלב

הפעולה שתינקט המהות המשפטית של שלב זה הערות וטיפים
מסירת כתב ההגנה לידי הנתבע על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה במדיה ולא יגיש הנתבע כתב הגנה, רשאי התובע לעתור לבית המשפט בבקשה למתן פסק דין

נניח הגשנו תביעה קטנה נגד דואר ישראל, והם לא מגישים כתב הגנה ניתן אחרי 30 יום להגיש בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה ככל ו-30 הימים להגשת כתב ההגנה אינם מספיקים יש להגיש בקשה לבית המשפט שכותרתה – בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה ככל והבקשה תדחה, יש לעמוד במסגרת הזמנים שנותרו להגשת כתב ההגנה ללא איחורים
הגשת כתב ההגנה במזכירות בית המשפט יש להגיש את כתב ההגנה במזכירות בית המשפט בתוך 30 הימים הקבועים בחוק יחד עם כל הנספחים והאסמכתאות הנדרשות ניתן להגיש את כתב ההגנה בפקס או פיסית במזכירות בהמ"ש

לרשימה של בתי המשפט לתביעות קטנות – לרשימה הכתובת של בתי המשפט לתביעות קטנות לחצו – רשימת בתי המשפט לתביעות קטנות.

שמיעת התביעה ע"י בית המשפט במועד שנקבע שמיעת התובענה וקבלת פסק דין. בית המשפט ישמע את הצדדים ויחווה את דעתו בעניין סיכויי התביעה ככל ובית המשפט יחווה את דעתו לגבי סיכויי התביעה יש להקשיב לו היטב ולשקול את צעדי ההמשך
מתן פסק דין על ידי בית המשפט לאחר שמיעת הצדדים, ייתן בית המשפט פסק דין ויכריע בתביעה. בית המשפט רשאי לקבל את כל התביעה, חלקה או לדחותה לרוב, בית המשפט ייתן את פסק הדין בו ביום אך ייתכן וידחה את מועד נתינתו לתאריך אחר. במקרה זה, פסק הדין יישלח לצדדים בדואר
הגשת בקשת רשות ערעור על פסק הדין של בית משפט לתביעות קטנות במידה ובית המשפט פסק כנגדכם, הנכם רשאים להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי ערעור ייתנן ברשות ולא בזכות. בפועל, בתי משפט אינם ממהרים להעניק רשות ערעור אלא במקרים חריגים

מוזמנים ללמוד  עוד על – מושגים בתביעה קטנה.

 

הגשת תביעה שכנגד במסגרת כתב ההגנה

היה ולטעמכם דווקא התובע הוא זה שצריך לפצותכם כספית בגין נזק שגרם לכם הנכם רשאים להגיש יחד עם כתב ההגנה כתב תביעה שכנגד. כתב תביעה שכנגד בתביעות קטנות כפוף ומוגבל לכללי וחוקי תביעות קטנות בכללותם. כך למשל, לא ניתן לקבל ייצוג ע"י עורך דין ולא ניתן להגיש תביעה ששוויה הכספי גבוה יותר מ- 33,800 ₪.

תביעה שכנגד תוגש יחד עם כתב ההגנה אך במסמך נפרד לה. בכתב התביעה שכנגד יש לפרט את כל הטענות המעלות עילה לתביעה ולהגישה בדיוק כפי שמגישים תביעה עצמאית נפרדת. בית המשפט יקבע מועד לדיון משותף הן בתביעה העיקרית והן בתביעה שכנגד ויפסוק בהן.

חשוב לזכור כי במידה והתובע הקדים אתכם והגיש את תביעתו ראשון זה הזמן לשנס מותניים ולערוך במקביל לכתב ההגנה גם תביעה שכנגד. יש לשים לב כי הגשת תביעה שכנגד אינה פוטרת אתכם מהגשת כתב הגנה ועליכם לעשות זאת במקביל ללא קשר בין אחד לשני.

במצב בו הנתבע מודה בעוולה, אבל טוען שלא הוא זה שאשם, אלה צד ג', אתם מוזמנים לקרוא מאמר – הודעת צד ג' בתביעה קטנה.

 

הגשת כתב הגנה אינה פוטרת מהתייצבות לדין המשפטי

הגשת כתב הגנה אמנם זהו דבר חובה אך יחד עם זאת אין זה אומר כי דבר זה פוטר אתכם מלהתייצב לדיון. ככל ולא תגיעו לדיון המשפטי שנקבע בעניינכם והתובע כן יגיע, יהיה רשאי בית המשפט ליתן פסק דין בהעדרכם על בסיס הנטען בכתב התביעה ללא כל הוכחה נוספת מצד התובע.

דמיינו לעצמכם איזו עוגמת נפש עלולה להיגרם לכם לאחר שטרחתם והכנתם כתב הגנה אך לא התייצבתם לדיון וקיבלת פסק דין כפסי נגדכם. מסיבה זו רצוי ומומלץ להגיע לבית המשפט אף חצי שעה קודם לשעת הדיון על מנת שתהיו בטוחים היכן נמצא אולם בית המשפט והיכן יושב המותב המשפטי.

 

להכנת כתב ההגנה משמעות רבה בהצלחת דחיית התביעה וסיום ההליך המשפטי

כתב הגנה בתביעות קטנות הוא למעשה המסמך הראשון והראיה הראשונה מטעמכם אליה נחשף המותב המשפטי. כתב הגנה אשר יהיה ערוך כהלכה בצירוף כל הנספחים הנדרשים יגבש את דעתו של בית המשפט במובן שיסייע לכם ויקנה לכם נקודת פתיחה גובהה יותר בעת הדיון המשפטי.

אין להקל בהכנת כתב ההגנה ואין לרשום דברים שאינם מדויקים או סתמיים. כתב ההגנה זהו המסמך שנועד להגין עליכם ולספק לכם את המעטפת המשפטית הבסיסית להצלחתכם לדחיית התביעה. חשבו היטב בטרם תרשמו בכתב ההגנה טענה כלשהי וודאו כי כל מה שהעלאתם מגובה בראיות חיצוניות ואסמכתאות.

מומלץ כי לצורך הכנת כתב ההגנה תקבלו ייעוץ משפטי מתאים על מנת שניתן יהיה לוודא כי הכחשתם את כל הנטען בכתב התביעה ולא השמטתם דבר. עורך דין המתמחה בתביעות קטנות יוכל לערוך עבורכם כתב הגנה מקיף וממצה אשר יעניק לכם הגנה משפטית ראויה עבור הנטען בכתב התביעה. עורך הדין יוכל אף להכין אתכם כראוי לדיון המשפטי בעניינכם ולוודא כי אתם ערוכים לו ומצוידים בטענות המשפטיות הנדרשות.

אל תתמודדו עם הליך משפטי זה לבד, פנו למשרדנו ואנו נפעל להכין אתכם כראוי לדיון המשפטי לרבות ניסוח כתב התביעה והטענות שירשמו בו.

 

 

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן