ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

ערעור על פסק דין של תביעות קטנות

פעמים רבות משרדנו נתקל בשאלה כיצד ניתן לערער על פסק דין שניתן בתביעה קטנה. קיימת נטייה מוטעית לחשוב כי בדומה להליך אזרחי רגיל, ניתן לערער בזכות (באופן אוטומטי) על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות.

ערעור על פסק דין של תביעות קטנות - עו"ד משה מזרחי

כפי שנסביר מיד, ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט לתביעות קטנות דורש את אישורו של בית המשפט ולא ניתן באופן אוטומטי כנהוג בפסקי דין אחרים. צד אשר ירצה לערער על החלטת בית המשפט לתביעות קטנות, יצטרך לפנות לערכאה הגבוהה יותר דהיינו בית המשפט המחוזי ולבקש את אישורו לכך.

 

מתי נרצה לערער על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות?

כאשר צד מפסיד בתביעה, באופן אוטומטי נשקלת על ידו האפשרות להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. כמו כן, כאשר בעל דין זוכה בתביעה אך תביעתו אינה מתקבלת במלואה כפי שציפה, קיימת אפשרות להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין.

חשוב לזכור כי גם אם נדחתה התביעה, הרי שיש לשקול בכובד ראש פתיחת הליך בקשת רשות ערעור ולהסתכן בהוצאות משפט מיותרות. ערעור על פסק דין שניתן על ידי ערכאה משפטית אחת יצטרך לפרט ולנמק היטב מדוע יש צורך בקיום דיון נוסף על ידי ערכאה משפטית גובהה יותר. בתי משפט שלערעור לא ממהרים לאפשר הגשות ערעורים והגשת ערעור שכזה צריך להיות מנומק בסיבה מיוחדת.

 

כיצד ניתן להגיש ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות

תשומת ליבכם כי לא ניתן להגיש ערעור בזכות על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות. יחד עם זאת, ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הערכאה המשפטית שנתנה את פסק הדין.

הגשת בקשת רשות הערעור תעשה בתוך 15 ימים ממועד מתן פסק הדין ובמידה ופסק הדין נשלח לצדדים בתוך 15 ימים ממועד המצאת פסק הדין לצדדים.

היה והתקבלה בקשת רשות הערעור, על התובע להגיש את הודעת הערעור ולשלם את האגרה הנדרשת במזכירות בית המשפט. יש לשים לב כי בניגוד לתביעה קטנה הניתנת להגשה באופן מקוון באתר נט המשפט, הרי שערעור על פסק דין בתביעות קטנות או הגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין זה, לא ניתן להגיש באופן מקוון ויש צורך בהגשתם פיסית במזכירות בית המשפט המחוזי.

 

מדוע לא ניתן לערער על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות

באופן רשמי לא קיימת סיבה לכך כי ערעור על פסק דין תביעה קטנה אינו נתן בזכות כפי שנהוג בפסקי דין אחרים. ככל הנראה, הטעם העומד מאחורי סיבה זו הוא רצון ליעל את ההליך המשפטי בין הצדדים ולסיימו במסגרת דיונית אחת.

חיזוק לכך אנו מוצאים בעובדה כי לא ניתן לשכור ייצוג משפטי על ידי עורך דין לתביעות קטנות ובית המשפט אינו כפוף לסדרי דין במהלך ניהול המשפט. ככל הנראה בשל העובדה כי מדובר בהליך משפטי המוחרג במובן מסוים מהליך סדר הדין האזרחי הידוע והמוכר, לא אפשר המחוקק הגשת ערעור בזכות על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות.

טעם נוסף לסיבה כי לא ניתן להגיש ערעור בזכות על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות הוא רצונו של המחוקק לסיים את הסכסוך הכספי הקטן בין הצדדים בתוך מספר חודשים בודדים ולא ליצור סחבת משפטית הנמשכת תקופה ארוכה ומתפרסת על פני מספר ערכאות שיפוטיות.

 

מה הסיכויים לקבל רשות ערעור מבית המשפט המחוזי על פסק דין שניתן על ידי בית המשפט לתביעות קטנות

יש לזכור כי ערעור על פסק דין בכלל ובפרט בתביעות קטנות לא יתקבל במהירות ובקלות. פסק דין הניתן על ידי מותב משפטי, חזקה עליו שנבדק בקפדנות וביסודיות על ידי השופט הדן בתיק ונכתב רק לאחר שנשקלו כל השיקולים הרלוונטיים. ההלכה המשפטית היא כי בית משפט של הערעור לא יתערב בפסק דין של הערכאה שלמטה אלא אם נפל פגם בפסק הדין או בשיקול דעתו של המותב המשפטי.

לענייננו, ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות אינו נתן כלל בזכות וכי בכדי שנוכל לערער עליו יש צורך באישורו של בית המשפט. רק כאשר מדובר בפסק דין הפגום משורשו, יסכים בית המשפט המחוזי לקבל את הודעת הערעור ולדון בה.

בפועל הלכה למעשה, מעטים המקרים בהם ניתן להגיש ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ומעטים יותר המקרים בהם ערעור שכזה מתקבל והופך את פסק דינו של המותב המשפטי. מסיבה זו, רצוי ומומלץ להגיע ערוכים ומוכנים לדיון המשפטי מתוך ידיעה כי מדובר בהזדמנות אחת שספק אם תחזור פעם נוספת.

 

אילו שיקולים ישקול בית המשפט המחוזי כאשר יבחן את בקשת רשות הערעור

בין מכלול השיקולים שישקול בית המשפט המחוזי בבואו להכריע בשאלת בקשת הערעור הם השיקולים הבאים:

  1. האם המותב המשפטי שדן בתביעה הקטנה התייחס לנטען בהודעת רשות הערעור. ככל והתשובה על שאלה זו תהיה חיובית הרי שבית המשפט ייטה שלא לקבל את בקשת הערעור.
  2. האם פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות מנותק מהמציאות ואינו משקף את טענות הצדדים. ככל והתשובה על כך תהיה חיובית הרי שקיים סיכוי סביר לקבלת הודעה הערעור.
  3. האם מדובר בסוגיה בעלת ערך ציבורי הדורשת אמרה משפטית קבועה וברורה. ככל והתשובה על כך תהיה חיובית הרי שבית המשפט ייטה לקבל את הודעת בקשת הערעור ואת הערעור בפועל. בבר"ע 726/05 פנקס נגד פדני קבע בית המשפט כי בסוגיה הקשורה לחוק הגנת הצרכן כוונת המחוקק הייתה כי בית משפט לתביעות קטנות יאמר את דעתו בנושא זה. משלא עשה כן בית המשפט, יש מקום לקבל את הודעה הערעור.

יוצא איפוא, כי בית משפט המחוזי ייטה לקבל הודעות ערעור על בתי משפט לתביעות קטנות כאשר פסק הדין מוטעה מיסדו ואינו משקף את הנטען בכתב התביעה. כמו כן, כאשר מדובר בנושא בעל חשיבות ציבורית גדולה אשר מחייב קביעה שיפוטית חדה וברורה, ייטה בית המשפט לקבל את בקשת רשות הערעור וידון בו.

 

כיצד ניתן להגדיל את הסיכויים לקבלת התביעה על ידי בית המשפט לתביעות קטנות

אחרי שהבנו כי הסיכויים להגיש ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות נמוכים וקלושים, מה שנותר הוא להגיע ערוכים לדיון המשפטי בתביעה שהוגשה ולהצטייד בכל טענה משפטית שניתן על מנת להוכיח את הרשות בכתב התביעה.

נניח מעוניינים להגיש תביעה בתביעות קטנות בגין מוצר פגום או תביעה קטנה נגד מוסד לימודים, הכנה ראויה לדיון בבית משפט לתביעות קטנות מתחילה עם הכנת והגשת כתב התביעה. כתב התביעה הוא למעשה המסמך הראשון בו נפגש בית המשפט ובאמצעותו מתרשם מהצדדים. כתב תביעה אשר יהיה מנוסח כהלכה ללא שגיאות ובאופן תמציתי ומדויק, יגדיל באופן משמעותי את סיכויי הצלחת התביעה.

אכן לא ניתן להבטיח תוצאה מוצלחת במאת האחוזים אך בהחלט וללא ספק הכנה נכונה וניסוח משפטי יגדיל בעשרות סיכויים את הצלחת ההליך וזכייתכם במשפט.

מעוניינים להגיש כתב תביעה קטנה אך לא יודעים איך? השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם. קרא עוד על – הוצאה לפועל תביעות קטנות.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן