ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תביעה קטנה נגד דואר ישראל

דואר ישראל הינו הגוף הגדול בישראל המשנע מאות אלפי חבילות מידי שנה בתוך תחום שטח המדינה ומחוצה לה. לא אחת, אנו עדים למקרים בהם חבילות שנשלחו באמצעות דואר ישראל כלל לא הגיעו ליעדן או לחילופין ניזוקו במהלך השינוע ויצאו מכלל שימוש.

תביעה קטנה נגד דואר ישראל - עו"ד משה מזרחי

כפי שנראה מיד, לדואר ישראל קיימת אחריות כלפי המוצרים הנשלחים דרכו והוא עלול למצוא עצמו נושא בפיצוי בגין נזק שנגרם לחבילה של תובע אשר שניע את מוצריו ורכשו באמצעותו. אם כן מתי וכיצד ניתן להגיש תביעה קטנה נגד דואר ישראל? מהו הוא גובה הפיצוי שנינתן לדרוש בגין אובדן חבילה או בגין חבילה שיצאה מכלל שימוש בעקבות משלוח כושל? הכול במאמר זה

 

אחריות דואר ישראל וחסינותו למוצרים הנשלחים דרכו

סעיף 77א' לחוק הדואר תשמ"ו – 1986 קובע את המקרים בהם דואר ישראל יישא באחריות למוצר דואר אשר אבד או נשבר כתוצאה ממחדלו ומפרט את התנאים שיש להוכיח בזה הלשון:

"על אף האמור בחוק זה או בכל דין אחר, לא יהיו בעל רישיון כללי, עובדיו וכל הבאים מטעמו אחראים לנזק, גניבה או אבדן של דבר דואר פנים, כולו או חלקו, שאירעו במהלך השירותים הניתנים על ידי פקיד-דואר המועסק על ידי בעל הרישיון כאמור בתפקידו ועקב שירותים אלה, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

(1)   דבר הדואר נתקבל למשלוח על ידי בעל הרישיון כאמור תמורת קבלה ומסירתו טעונה אישור;

(2)   במקרה של נזק, אבדן חלקי או גניבה מתוך דבר הדואר – הדבר הובא לידיעת פקיד הדואר בעת מסירת דבר הדואר או בהזדמנות הסבירה הראשונה לאחר מכן;

(3)   במקרה של גניבה או אבדן של דבר הדואר כולו – השולח או הנמען הביא את הדבר לידיעת פקיד דואר מיד לאחר שנודע לו;

(4)   הנזק או האבדן לא נגרמו מחמת אריזה בלתי מספקת או בלתי מתאימה, או מחמת טיבו של דבר הדואר, או באשמתם של השולח או של גורמים שבידי שמים".

יוצא איפוא מלשון סעיף 77 לחוק הדואר כי כאשר מעוניינים להגיש תביעה קטנה נגד הדואר, יש להוכיח את כל התנאים המופרטים לעייל במצטבר ולהראות כי הנזק אשר נגרם לחבילה שנשלחה אכן נגרם כתוצאה מרשלנותו של הדואר ולא מחבילה פגומה שאינה נארזה כראוי.

בהתקיים כל התנאים המפורטים לעייל בסעיף 77 לחוק הדואר, אדם אשר נפגע ממעשהו או מחדלו של דואר ישראל בהחלט רשאי להגיש כנגדו תביעה קטנה.

לפעמים גם תרצו לתבוע גם את המכס, קראו מאמר – תביעה קטנה נגד המכס.

 

מהו גובה הפיצוי שניתן לקבל מדואר ישראל בגין חבילה שנפגמה או לא הגיעה ליעדה

תקנות רשות הדואר (היקף אחריות לדבר דואר פנים התשע"ב – 2012 ) מגבילות את אחריותו של דואר ישראל מבחינה נזיקית לסכום כספי של עד 701 ₪. במילים אחרות, תובע אשר טוען לנזק כתוצאה מרשלנותו של דואר ישראל אשר גרמה לנזקים בדבר משלוח הדואר שלו, יהיה זכאי לקבל פיצוי כספי שלא יעלה על 701 ש"ח.

ללא ספק, מדובר בחסינות העומדת לדואר ישראל חרף מקרים רבים בהם נזקו של התובע עולה על הסכום המקסימלי הקבוע בתקנות רשות הדואר.

 

בתי המשפט ערים לבעייתיות הקיימת בהוראות תקנות רשות הדואר

בפסיקות רבות בגין תביעה קטנה נגד דואר ישראל, קבוע בתי משפט כי מדובר בצעד אינו שוויוני המעניק חסינות בלתי הוגנת לדואר ישראל כלפי הלקוחות שלו. אין כל סיבה כי דואר ישראל לא יישא באחריות מלאה כלפי הנזקים שנגרמו על ידיו לחבילות או מוצרים אחרים המשונעים על ידו.

כך למשל בפסק דין ת"ק 7819-05-09, קבע בית המשפט כי חסינות זו נועדה לתכלית ראויה אך גוררת ביקרות קשה כלפיה שכן בהענקת חסינות זו לדואר ישראל יוצא כי היא מקבלת תיעדוף על פני בעלי מקצוע אחרים העלולים לשאת באחריות מלאה כלפי הנזקים שהסבו לתובעים בעוד זו של דואר ישראל מוגבלת לתקרה מקסימלית אשר במקרים רבים אינה משקפת את המציאות.

מסיבה זו, כאשר מגישים תביעה קטנה נגד דואר ישראל יש לכלול מעבר לרכיב הפיצוי עצמו הגרם לנזק ישיר גם את רכיב עוגמת הנפש שנגרמה לתובע כתוצאה מאיבוד החבילה או הנזק שנגרם לה. אמנם, לדואר ישראל קיימת חסינות שהוענקה לו מהחוק אך יחד עם זאת לא תוכל לחמוק מביקורת בית המשפט ולשאת באחריות לנזקים שביצעה.

 

להכנת כתב התביעה והצלחתה קשר ישיר והדוק

אין ספק כי תביעה קטנה נגד דואר ישראל הינה תביעה לכל דבר אשר יש לנסחה ולהכינה כמתבקש. תביעה אשר תנוסח כהלכה ותפרט את הנזקים שדואר ישראל הסב, עשויה להתקבל ולהקנות לבעל הדין את הפיצויים המגיעים לו.

אין לחשוב כי בשל העובדה כי החבילה הלכה לאיבוד או נפגמה ניתן לקבל פיצוי באופן אוטומטי וכי, יש לבדוק אלו הגנות עומדות במקרה זה לדואר ישראל והאם בנסיבות העניין מתקיימת עילה להגשת תביעה קטנה נגדו.

גם כאשר מוגשת תביעה קטנה יש לוודא כי כל האסמכתאות וההוכחות להתרחשות הנזק מצורפות לכתב התביעה ומונחות בפני בית המשפט אשר יכריע בגורל התביעה. אין להקל ראש בהגשת תביעה נגד דואר ישראל ומומלץ לכל אדם המעוניין לעשות זאת לקבל ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי קודם הגשת תביעה קטנה.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן