ראשון עד חמישי: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

איך להגיש תביעה קטנה

היות ובתביעה קטנה התובע מתמודד לבדו בהכנת התביעה והגשתה, לא אחת עולה שאלה כיצד יש להגיש תביעה קטנה, אלו מסמכים יש לצרף לה ומה יש לרשום בגוף כתב התביעה. מעבר לפן המהותי הכרוך בהגשת התביעה, יש גם לשים לב לתנאים נוספים הקשורים לה כגון סמכות מקומית, שוויה הכספי וכו'.

במאמר זה נציג ונראה איך להגיש תביעה קטנה צעד אחר צעד. נסביר היכן יש להגיש את התביעה הקטנה וכיצד ניתן לעשות זאת בעידן הטכנולוגי של ימנו. נבדוק מה שוויה המקסימלי של התביעה על פי החוק ומה ניתן לעשות במידה וסך שווי התביעה עולה על הסכום המקסימלי שניתן לתבוע בגינו במסגרת תביעה קטנה.

 

איך להגיש תביעה קטנה שלב אחר שלב

החלטתם להגיש תביעה קטנה וזה חשוב. תודות להליך המשפטי הזריז והקליל הקיים בחוק, כיום ניתן לתבוע בקלות וכמעט ללא מאמץ בגין כל עוול כמו תביעה קטנה על נזק גוף או נזק כספי שנגרם לנו כמו תביעה קטנה נגד משתלה. עמידה על הזכויות המגיעות לנו כחוק היא דבר חשוב אך יש לשים לב לאופן שבו יש לעשות זאת בצורה נכונה ועל פי הכללים הרלוונטיים.

 1. בשלב ראשון, חשוב להבין כי אכן התקיימה עוולה אזרחית המקימה עילה לתביעה כספית, לדוגמא תביעת חברה על מוצר פגום. עוולה אזרחית יכולה להיות כל נזק כספי שנגרם על ידי הנתבע או נזק אשר גרם לתובע להוציא כספים מיותרים מכיסו. במקרים מסוימים, קו הגבול בין מעשה שאינו ראוי או מוסרי לבין מעשה המקים עילה להגשת תביעה דק ואפור. יש להגיש תביעה רק לאחר שברור ללא ספק כי נגרם נזק כספי כתוצאה מרשלנותו של הנתבע או ממעשה שעשה בכוונה.
 2. בשלב שני, יש לוודא כי האירוע בגינו נרצה לתבוע עומד בתנאים של הגשת תביעה קטנה. יש לשים לב לשווי התביעה וסוגה. כך למשל, תביעה העוסקת ביחסי עובד מעביד אינה יכולה להתברר בבית משפט לתביעות קטנות.
 3. לאחר שהבנו כי התקיימה עילה לתביעה, יש לרכז את כל האסמכתאות התומכות בנטען בכתב התביעה ולהכין כתב תביעה מסודר המפרט את טענותינו. לדוגמא, במידה והתביעה תוגש בגין נזק שנגרם לנו כתוצאה מפיצוץ צינור מים מדירתו של השכן יש לרכז את כל החשבוניות ששילמנו עבור תיקון הנזק ולצרפן לכתב התביעה. את נוסח כתב התביעה יש לערוך באופן ברור ותמציתי כפי שנראה בפסקה הבאה. בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות יש להגיש את התביעה בצירוף טופס נלווה הקיים בקישור הבא: https://www.gov.il/BlobFolder/service/filing_a_small_claim/he/filing_a_small_claim.pdf
 4. את כתב התביעה ונספחיה ניתן להגיש בשלושה עותקים במזכירות בית משפט השלום לפי כללי הסמכות המקומית ולשלם את אגרת התביעה בכרטיס אשראי או במזומן באמצעות שובר בדואר ישראל. ניתן להגיש גם את התביעה באופן מקוון דרך אתר נט המשפט אך פעולה זו דורשת הרשמה לאתר ההזדהות הממשלתית.
 5. לאחר הגשת התביעה, תשלח מזכירות בית המשפט עותק מכתב התביעה לנתבע וכן הודעה כי עליו להגיש כתב הגנה. בד בבד, תקבע מזכירות בהמ"ש דיון בתביעה ותזמן את הצדדים.

לרשימה הכתובת של בתי המשפט לתביעות קטנות לחצו – רשימת בתי המשפט לתביעות קטנות

טבלה מסכמת – שלבים בהגשת תביעה קטנה

 

סדר הפעולות בהגשת תביעה קטנה

הערות להמשך התהליך

איתור העילה להגשת תביעה קטנה. עילה להגשת תביעה יכולה להיות הפרת הסכם עם קבלן שיפוצים, גרימת נזק כספי נניח בגלל תקלה של חברת חשמל ואפילו תביעה קטנה נגד חברות נופש ותיירות, תביעה קטנה נגד מוסד לימודים, תביעה קטנה נגד מתקין מזגנים וכו' במידה ולא מתקיימת עילה לתביעה קטנה יש לבחון האם ניתן להמשיך בהליך משפטי אחר למשל
בדיקת שווי התביעה (אינה עולה על 33,800 ₪) וכן סוגה. במסגרת תביעה קטנה לא ניתן לתבוע בגין כל סכום כספי וכן לא בגין כל אירוע במידה והתביעה אינה מתאימה להליך של תביעות קטנות ניתן לפנות להליכי תביעה אחרים כגון בית הדין לענייני עבודה או מסלול תביעה אזרחי אחר
ריכוז כל החומר התומך בטענות המקימות עילה לתביעה והכנת כתב התביעה. כתב התביעה יהיה מתומצת וממוקד לסלע המחלוקת בין הצדדים את האסמכתאות התומכות בתביעה יש לצרף לכתב התביעה בצורה מסודרת בסדר כרונולוגי בהתאם לנטען. קראו גם על – זימון עדים בבית משפט לתביעות קטנות.
הגשת כתב התביעה במזכירות בבית המשפט בשלושה העתקים ותשלום האגרה (1%) משווי התביעה ניתן להגיש את התביעה באופן מקוון דרך אתר נט המשפט. יש להירשם תחילה לאתר ההזדהות הממשלתית
מזכירות בית המשפט תמציא לנתבע את ההזמנה לדיון והודעה כי עליו להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה חייבת להיות מסירה אישית של התביעה לנתבע. בעניין זה קרא – כתובת הנתבע אינה ידועה בתביעות קטנות וגם – תביעה קטנה נגד אזרח זר
קיומו של דיון בבי המשפט ושמיעת הצדדים. לבדרך כלל מתקיים דיון אחד בתביעה קטנה ובסיומו ייתן בית המשפט פסק דין בתביעה קטנה הצדדים מייצגים את עצמם ללא עורך דין. עורך דין יוכל לייצג בדיון בתביעה קטנה רק באישור בית המשפט

כיצד יש לנסח את כתב התביעה?

היתרון בתביעה קטנה הוא כי ניתן לערוך את כתב התביעה כפי שרוצים ללא כללים מסוימים. יחד עם זאת, על מנת שכתב התביעה יהיה ברור ומובן לכולם, מומלץ לעורכו באופן הבא:

 1. בראש העמוד מצדו הימני לציין את בית המשפט בו תוגש כתב התביעה. לדוגמא, בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה.
 2. מתחת לציון בית המשפט לרשום את פרטי התובע לרבות מספר ת.ז, כתובת מלאה ומספר טלפון. מתחת לפרטי התובע לציין את כל הפרטים הידועים על הנתבע כגון מספר ת.ז שלו, כתובתו וכו'.
 3. באמצע העמוד לערך לרשום "כתב תביעה". לצד כותרת זו לציין את שווי התבעה. לערוך בגוף התביעה פרק הכולל "טענות עובדתיות" ולאחר מכן פרק הכולל "טענות משפטיות" או "טענות התובע".
 4. בסוף כתב התביעה לציין בקצרה את פירוט שווי התביעה. כך למשל אם תבענו על 10,000 ₪ נציין ונרשם- 8,000 בגין הנזק הכספי שנגרם ממעשיו של הנתבע, 1000 ₪ בגין הוצאות משפט, 1000 ₪ בגין עוגמת נפש וסבל שנגרמו לתובע בגין מחדלו ומעשיו של הנתבע.

 

כמה עולה להגיש תביעה קטנה?

תשלום אגרת תביעה קטנה זול באופן יחסי לתביעות אחרות. בעת פתיחת התיק על התובע לשלם אחוז אחד משווי התביעה אך לא פחות מ- 50 ₪. לדוגמא, בגין תביעה על סך 10,000 ₪ יש לשלם 100 ₪ אגרה. לעומת זאת, על תביעה על סך 4,000 ₪ יש לשלם אגרה בגובה 50 ₪ למרות שאחוז אחד הינו 40 ₪. את האגרה ניתן לשלם בכרטיס אשראי במזכירות בית המשפט או באמצעות שובר שיונפק לתובע באמצעות דואר ישראל.

 

באיזה בית משפט יש להגיש את התביעה?

פעמים רבות לא ברור היכן ניתן להגיש את התביעה ולאיזה בית משפט קיימת הסמכות לדון בו. מבחינה מהותית, הסמכות לדון בתביעה קטנה נתונה לבית המשפט השלום בכל תביעה קטנה שתוגש. מבחינת סמכות מקומית, ניתן להגיש את התביעה בהתאם לכללים הקבועים בסדר דין האזרחי. בדרך כלל התנאים הנפוצים הקובעים הם כדלקמן:

 1. מקום מגורי הנתבע. יש לשים לב כי לשון החוק מדברת על הנתבע ולא התובע.
 2. המקום בו נגרם המחדל. היכן בפועל נגרם הנזק. אם נניח התובע מתגורר באילת והנתבע בקרית שמונה אך הנזק נגרם בתל אביב, ניתן לתבוע בבית משפט שלום בתל אביב.
 3. כאשר מדובר בעסקה אינטרנטית, ניתן לתבוע באזור בו מתגורר הנתבע או התובע.

 

למה חשוב לשים לב כשמגישים תביעה קטנה

בתביעות קטנות עורך דין לא יכול לסייע לתובע ולייצגו בבית המשפט. עורך הדין כן יכול לסייע בהכנת התובע לדיון וכן בהכנת כתבי בי דין. בדרך כלל, מתקיים דיון משפטי אחד בתביעה קטנה ובסיומו ייתן בית המשפט פסק דין. ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות ניתן אך ורק ברשות ולא בזכות.

בית המשפט לתביעות קטנות אינו כפוף לסדרי דין בדומה להליך האזרחי הרגיל והוא רשאי לקבל כל ראיה שתוצג לו למרות שהיא איננה קבילה לפי פקודת הראיות. נתבע אשר לא יגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהמועד שהומצא לו כתב התביעה מסתכן בפסק דין בהעדר הגנה.

אמנם, לא ניתן לקבל ייצוג משפטי במסגרת תביעה קטנה אך יחד עם זאת, כתיבה נכונה ומדויקת של כתב התביעה והכנה משפטית מקצועית טרם הדיון יכולים בהחלט להכריע את הכף ולהגדיל את סיכויי הצלחת התביעה.

משרד עורכי דין משה מזרחי מתמחה בהכנת כתבי תביעה במסגרת תביעות קטנות. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם.

רוצים להישאר מעודכנים על שלבי ההליך קראו מאמר – מעקב אחרי פעולות המתבצעות בתביעה קטנה וגם מוזמנים לקרוא – מה ההבדל בין הגשת תביעה קטנה באינטרנט על ידי חברה לבין תביעה המנוסחת על ידי עורך דין.

במאמר זה דיברנו על:
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן